Loading...
 

Psalm 101

Psalm 101: Oprechtheid en eerlijkheid

De tekst

’Bijbel in gewone taal’

(Deze Bijbeltekst komt uit de Bijbel in Gewone Taal, © Nederlands Bijbelgenootschap 2014, p. 976-977)

Een lied van David.

Ik wil een lied voor u zingen, Heer,
een lied over uw liefde en uw trouw.
Ik wil leven zoals u dat wilt.
Wilt u me daarbij helpen?

Ik wil een goede koning zijn,
ook in mijn eigen paleis.
Slechte dingen laat ik niet gebeuren.
Ik kan niet tegen onrecht,
ik haat het,
ik doe er niet aan mee.
Oneerlijke mensen wil ik niet kennen,
slechte mensen verdraag ik niet.

Iemand die kwaadspreekt over een ander,
die laat ik voor altijd zwijgen.
Iemand die zichzelf heel belangrijk vindt,
die kan mijn vriend niet zijn.

Ik zoek mensen die u trouw zijn, Heer.
Zij mogen bij mij wonen.
Iedereen die leeft zoals u het wilt,
mag mijn dienaar zijn.
Maar bedriegers komen mijn paleis niet in,
leugenaars wil ik niet zien.

Elke dag straf ik slechte mensen,
omdat ze kwaad doen in het land.
Zij mogen niet leven in uw stad, Heer.Dichter bij de tijd

(Bewerking: C. Leterme)

Van David. Een psalm.

Nu een lied over trouw aan het verbond en recht.
Ter ere van Jou, God, wil ik het zingen:
ik wil trachten eerlijk mijn weg te gaan,
Wanneer kom Je naar me toe?

Ik leef met een oprecht hart
in de binnenkamer van mijn huis.
Ik heb nooit iets voor ogen
dat het daglicht niet mag zien.


Ik haat al wat verkeerd is,
Ik ben er niet mee bezig!
Een misdadig hart laat ik niet bij me toe,
van kwaad wil ik niets weten.

Wie heimelijk kwaad spreekt over zijn medemens,
die doe ik zwijgen.
Hooghartige blikken, veronderstellingen,
ik verdraag dat niet in mijn nabijheid.

Mijn ogen zoeken wie te vertrouwen is in dit land.
Ik wil dat die in mijn buurt gaat zitten.
De man die eerlijk zijn weg gaat,
kies ik uit als mijn dienaar.

Voor wie liegt en bedriegt
is er geen plaats in mijn huis,
en wie leugens verkoopt
komt niet onder mijn ogen.

Elke morgen maak ik korte metten
met wie schuldig is in dit land:
zo zuiver ik iedereen weg
die onrecht doet in de stad van God.Stilstaan bij …

Wanneer kom Je naar me toe?
Gebed om de bijstand van God bij het uitvoeren van goede voornemens.

Huis
Als dit lied van David is, bedoelt hij met ‘huis’, zijn paleis

Bij de tekst

Inhoud

In Psalm 101 beschrijft hoe koning David het recht handhaaft en streeft naar eerlijk bestuur.
Eerst heeft hij het over de manier waarop hij zijn privéleven regelt, daarna gaat het over zijn openbaar leven, de keuze van zijn medewerkers en zijn manier van regeren.
De koning toont zijn rechtvaardigheid door de slechten te elimineren: hooghartige harten, bedriegers, leugenaars en lasteraars.Ontstaan van de tekst

Psalm 101 zou kunnen voorgelezen zijn door de pas gekroonde koning om zijn verantwoordelijkheid tegenover God te tonen.