Loading...
 

Psalm 149

2 C. Leterme 2019 Mexico
Foto © Chantal Leterme (Mexico 2019)


...page... Wiki page pagination has not been enabled.

Psalm 149: Een nieuw lied

De tekst

’Bijbel in gewone taal’

(Deze Bijbeltekst komt uit de Bijbel in Gewone Taal, © Nederlands Bijbelgenootschap 2014, p. 1048)

Halleluja!
Zing een nieuw lied voor de Heer,
kom bij elkaar om hem te eren.
Volk van Israël, juich!
Want de Heer heeft jullie gemaakt.
Inwoners van Sion, juich!
Want de Heer is jullie koning.
Zing voor de Heer en dans,
sla op de trommel en speel op de harp.
Want de Heer is goed voor zijn volk,
hij laat zijn dienaren overwinnen.
Juich, trouwe dienaren van de Heer,
juich om jullie overwinning.
Zing dag en nacht voor de Heer.
Breng eer aan God en juich voor hem.
Maar houd een zwaard in je hand
om jullie vijanden te verslaan
en alle volken te straffen.
Jullie zullen koningen gevangennemen
en leiders vastbinden met kettingen.
Jullie zullen je vijanden straffen,
want dat wil de Heer,
en dat is een eer voor jullie,
de mensen die hem trouw zijn.
Halleluja!Dichter bij de tijd

(Bewerking: C. Leterme)

Halleluja!
Zing een nieuw lied voor God
zing zijn lof waar getrouwen bijeenkomen!
Laat Israël met vreugde zijn schepper vieren,
de bewoners van Sion jubelen om hun koning.
Laat alles zijn naam loven met dans,
zing bij citer en tamboerijn.
Want God schept vreugde in zijn volk
en kroont de vernederden met een zegekrans.

Zijn getrouwen jubelen om die glorie,
roemen Hem als zij gaan slapen,
met de lofzang voor God op de lippen,
een tweesnijdend zwaard in hun hand.
Zich op de heidenen wreken
de volken bestraffen
hun koningen in ketenen slaan,
hun groten in boeien van ijzer,
het vonnis voltrekken naar de letter:
dat is een erezaak voor al zijn getrouwen.
Halleluja!Stilstaan bij…

Halleluja
Dit Hebreeuwse woord bestaat uit:
Hallelu = je moet eren / je moet zingen
en
Ja = de twee eerste letters van het woord Jahwe, het Hebreeuwse woord voor God.
Halleluja betekent dus: je moet God eren.