Loading...
 

Psalm 150

2 C. Leterme Mexico 2019

Foto © Chantal Leterme (2019)


…page…

Psalm 150: Halleluja

De tekst

’Bijbel in gewone taal’

(Deze Bijbeltekst komt uit de Bijbel in Gewone Taal, © Nederlands Bijbelgenootschap 2014, p. 163

Halleluja!
Zing voor God in zijn heilige tempel,
zing voor hem in zijn hemels paleis.
Zing voor hem, want hij doet wonderen.
Zing voor hem, want groot is zijn macht.
Zing voor hem!
Klap in je handen en dans.
Zing voor hem en maak muziek.
Speel op harpen en op fluiten,
speel op trommels en trompetten,
dank hem met alle instrumenten.
Alles wat leeft, zing voor de Heer!
Halleluja!Naar Psalm 150

(Erwin Roosen in Zonneland / Top-magazine 6, 2006, p. 18)

Alleluja!
Breng eer aan God.
Prijs Hem om alles
wat Hij doet.

Loof Hem
met trompetgeschal
en tromgeroffel.
En dans voor Hem.

Speel voor Hem
op je gitaar.
En zing voor Hem
het mooiste lied.

Laat alles wat adem heeft
God loven en danken.
Want Hem zij alle eer!
AllelujaDichter bij de tijd

(Bewerking: C. Leterme)

Halleljuja!
Loof God in zijn heilige tempel,
loof Hem in zijn groots firmament,
loof Hem om zijn machtige daden,
loof Hem om zijn mateloze grootheid.

Loof Hem met de stoot op de ramshoorn,
loof Hem met harp en met citer,
loof Hem met geklap en dans,
loof Hem met snaren en fluit.

Loof Hem met slaande cymbalen,
loof Hem met klinkende cimbels.
Alles wat adem heeft
loof God!
Halleluja!

Bij de tekst

150 psalmen

Monniken bidden elke week de 150 psalmen. Omdat niet alle broeders in de Middeleeuwen geletterd waren en psalmen konden lezen, liet men ze 150 keer het Weesgegroet bidden. Hierbij wordt een rozenkrans (paternoster) gebruikt, een kralenketting met vijf maal tien kralen die door een aparte kraal onderbroken worden. Bij die kraal wordt het Onzevader gebeden en een korte lofprijzing.

Suggesties

Kleine kinderen

KENNISMAKEN MET PSALM 150

Een lied voor God

(Mijn peuterbijbel, 2020, p. 104-105)

Halleluja! Zing dat allemaal!
Kun jij dat ook zeggen?
‘Halleluja!’
Dat betekent: Hoera, zing voor God!

We zijn blij dat God er is.
Hij is sterk.
En Hij doet bijzondere dingen.

We zingen en maken muziek voor God!
Doe je mee?

Speel op de triangel: pling plong pling!
Blaas op de fluit: fuuuuuut!
Trommel op je benen: rommeldebommeldebom!
En trompetter op de trompet: teteretêêêêt!

Iedereen maakt muziek voor God.

‘Halleluja’’
Hoera, zing voor God!
Enkele vragen
- Welke instrumenten komen aan bod in dit lied?
- Welke instrumenten zou je nog willen toevoegen?
- Waarom, denk je, willen mensen muziek maken voor God?
Zing voor God

(Naomi 2006, nr 3)

Dank God, want Hij is goed!
Zijn liefde blijft voor altijd duren!
Zing luidop voor God.
Speel muziek voor Hem.
Dans voor God.
Klap in je handen.
Zeg allen samen
dank je wel goede God.
(naar psalm 136 en 150)