Loading...
 

Psalm 27

2 Licht


...page... Wiki page pagination has not been enabled.

Psalm 27: De Heer is mijn licht

De tekst

Dichter bij de tijd

God, mijn bevrijder

(C. Leterme, bewerking)

De Heer is mijn licht en mijn geluk: wie zou ik dan vrezen?
De Heer is mijn burcht, mijn veiligheid: voor wie zou ik dan bang zijn?

Mensen met kwade bedoelingen wilden me levend verslinden,
mijn vijanden vervolgden mij, maar zij struikelden en vielen.

Al trok een leger tegen mij op, mijn hart zou geen vrees kennen,
al voerde men oorlog tegen mij, ik zou toch gerust zijn.

Ik vraag maar één ding aan God: altijd te mogen wonen in zijn huis,
om zijn luister te zien, om Hem te ontmoeten in zijn tempel.

Hij laat mij schuilen onder zijn dak in dagen van onheil,
Hij bergt mij in zijn veilige tent en tilt mij hoog op een rots.

Daarom mag ik mijn hoofd fier heffen boven de vijanden rondom mij.
Onder het geschal van bazuinen wil ik offers brengen in zijn tent.
Ik wil zingen en op de harp spelen voor God.

God, hoor mijn roepen, antwoord mij.
God, uw nabijheid wil ik zoeken. Keer U niet af van mij.

U was altijd mijn hulp. Ga niet weg van mij, God mijn bevrijder.
Al verlaten mij vader en moeder, God neemt mij aan als zijn kind.

Wijs mij uw weg, God, leid mij op een effen pad,
Bescherm me tegen mijn vijanden. Lever mij niet uit aan wie mij haat:
want valse getuigen staan tegen mij op en bedreigen me met geweld.

Mag ik dan niet uitkijken naar de goedheid van God in dit leven?
Wacht op God en wees sterk, en vastberaden. Ja, wacht op God.De Heer is mijn licht

(Erwin Roosen - naar psalm 27)

De Heer is mijn licht
en mijn vreugde.
Voor niets of niemand
moet ik nog bang zijn.

Wanneer ik eenzaam
of verdrietig ben,
kan ik bij Hem schuilen.
Hij laat mijn nooit alleen.

Zelfs als alles en iedereen
tegen mij lijkt te zijn,
dan nog mag ik
bij Hem thuiskomen.

Hij is mijn burcht!
Wie zou ik zijn zonder Hem?
Voor Hem wil ik juichen,
spelen en zingen.

Bij de tekst

David

Deze psalm wordt toegeschreven aan David.

Suggestie

Jongeren

INLEVEN

Psalm 27

Materiaal
Voor elke jongere: een kopie van psalm 27.


Verloop
Van psalm 27 wordt gezegd dat die van David is.

Bezorg de jongeren een kopie van psalm 27 in de vertaling zoals die in de 'Studiebijbel' te vinden is. In die Bijbel vind je de meest recente toegankelijke vertaling in het Nederlands.

Mogelijke opdrachten:
Opdracht 1
Lees nauwkeurig deze psalm.
Onderlijn de woorden die jou op een of andere manier treffen.
Schrijf nadien zelf een gebed, waarin je deze woorden verwerkt.


Opdracht 2
Lees nauwkeurig deze psalm.
Schrijf deze psalm opnieuw, maar dan in je eigen woorden, in een taal die jouw vrienden verstaan.


Opdracht 3
Lees nauwkeurig deze psalm.
- Bij welke zinnen heb je bedenkingen?
- Welke zinnen vind je goed?
Vergelijk met de anderen. Steek bij elkaar iets op in verband met denken over God en spreken tot God.

ZINGEN / BELUISTEREN

Taizé, Alleluia

(Alleluia met verzen uit psalm 27)
Klik hier om te beluisteren of mee te zingen.