Loading...
 

Psalm 66

2 Foto


...page... Wiki page pagination has not been enabled.

Psalm 66: Juich voor God

De tekst

Dichter bij de tijd

(Bewerking: C. Leterme)

Voor de koorleider. Een lied. Een psalm.

Juich voor God, alle mensen!
Bezing zijn naam, breng Hem eer en lof.
Zing tot God: 'Jouw werken zijn indrukwekkend!
Jouw macht is zo groot
dat je vijanden Je nederig huldigen.
Al wat op aarde is, buigt voor Jou,
bezingt Jou, zingt ter ere van jouw naam.'

Kom en zie wat God doet,
de mensen hebben er heel veel respect voor.
Hij zorgde ervoor dat de zee droog werd,
zodat zijn volk met droge voeten kon oversteken.
Wij waren daar blij om Hem
die door zijn sterkte heerst voor eeuwig,
Zijn ogen waken over de volkeren.
Rebellen, verzet jullie niet tegen Hem!

Volkeren, zegen Hem, onze God,
laat zijn loflied tot in de verte weerklinken:
Hij gaf heel ons leven,
en ervoor zorgde dat onze voet niet struikelde.

Je hebt ons wel getest, God,
ons gezuiverd, zoals men zilver loutert
Je hebt ons in een vangnet gedreven,
ons rampen op de heup gelegd:
mensen liepen ons onder de voet,
wij gingen door het vuur, door het water,
maar Jij leidde ons naar een land van overvloed.

Met brandoffers ga ik naar jouw huis,
en doe ik wat ik Jou beloofd heb
wat mijn lippen Jou hebben gezegd,
wat ik zei toen ik in nood was.
Rijke brandoffers zal ik Jou brengen,
de offergeur van rammen doen opstijgen,
ik zal stieren en bokken offeren.

Hoor mij dan:
want aan iedereen die respect heeft voor God,
wil ik vertellen wat Hij in mijn leven deed.
Nauwelijks riep ik tot Hem
of een loflied lag mij op de lippen.
Als ik stiekem kwaad had gewild,
dan had Hij mij nooit verhoord.

Maar God heeft echt geluisterd naar mij.,
Hij begreep mij toen ik tot Hem bad.
Lof zij God, die mijn gebed niet afwees,
die mij zijn goedheid niet weigerde.

Bij de tekst

Inhoud

Psalm 66 bezingt de gelukbrengende aanwezigheid van God in de geschiedenis van het volk Israƫl en in die van het individu.

Bijbel en kunst

J. WATSON en CO

Glasraam (1917)


5 Church Of St. Brendan

Brandglas in de sint-Brendaankerk in Bantry (Ierland)
Links: Sing forth the honour of his name (Psalm 66, 2)
Rechts: Make his praise glorious.