Loading...
 

Psalm 8

2 Maan Sterren


...page... Wiki page pagination has not been enabled.

Psalm 8: Hoe machtig is uw naam

De tekst

Dichter bij de tijd

(Bewerking: C. Leterme)

Heer onze Heer,
Jij bent groot en sterk,
overal op aarde.

Als ik kijk naar de hemel,
het werk van jouw vingers
en naar de maan en de sterren,
die Jij daar hebt aangebracht,
wat is dan de mens,
dat Jij voor hem zorgt.

Jij hebt de mens
bijna tot een God gemaakt
en hem gekroond
met waardigheid en schoonheid.

Jij laat de mens zorgen
voor het werk van jouw handen,
want alles heb Jij
aan zijn voeten gelegd:
schapen en runderen,
en ook de dieren in het veld,
de vogels in de hemel,
de vissen in de zee.

Heer onze Heer,
Jij bent groot en sterk,
overal op aarde.Naar psalm 8

(Erwin Roosen)

Heer, onze Heer,
machtig en groot
is jouw naam,
overal op aarde!

Als ik naar de hemel kijk,
dan denk ik:
Wat is toch de mens
dat Jij om hem geeft?

Want Jij hebt hem
bijna een god gemaakt
en hem heel je schepping
toevertrouwd!

Een mooier geschenk
kan ik mij niet voorstellen!
En daarom noem ik
met eerbied jouw naam.Stilstaan bij …

David
David was voor de joden de belangrijkste koning. Het is helemaal niet zeker dat deze psalm door David geschreven zou zijn. Waarschijnlijk staat zijn naam boven deze psalm om er extra belang aan te geven.

Bij de tekst

Lied over de schepping

Deze psalm lijkt heel erg op het scheppingsverhaal in de Bijbel. Volgens dat verhaal heeft God de mensen het laatst geschapen. In deze psalm staat de mens precies in het midden (vers 6). Daarna staat dat de mensen mogen heersen over de vogels, vissen en de dieren op het land. Ook dat staat in het scheppingsverhaal (Genesis 1, 26-28)

Bijbel en kunst

P. J. GOOTJES

Psalm 8

Psalm 8

Aquarel, 120 x 120 cm, 2005


Pieter Jan Gootjes aan het woord
(Bron: www.artway.eu )

'De stammen van bomen om me heen, de aarde stevig onder mijn voeten. Dwalend door de natuur kom ik in een bosrijk gebied met hoge bomen. Ik benader een plek die een bijzondere indruk op me maakt. De natuur sluit zich om me heen. Tegelijkertijd voel ik me opgenomen in een veel grotere ruimte. De verticale richting van de stammen nodigt me uit naar omhoog te kijken. Verbinding met aarde en hemel.
De stammen gaan in het uitreiken me voor. Boomkronen met zijn vele groenen komen op mijn netvlies. En daar doorheen breekt de hemel open. Mijn lijf voelt zich verbonden met de grond. Krachtige energie stroomt langs mijn ruggengraat omhoog. Ik voel me overweldigd. Word stilgezet.
Ik besluit de volgende dag terug te komen met verf, penselen en schildersezels. De spullen zet ik om me neer en ga aan het werk. Dichtregels komen bij me binnen. Ze laten me niet meer los. Aanschouw ik de hemel, het werk van uw handen... Adembenemend. Wat is de mens dat Gij naar hem omziet.
De volgende dagen werk ik opnieuw op deze bijzondere plek. Alsof ik er naar toe geroepen word. Op deze manier ontstaat een serie aquarellen. De serie krijgt de titel PS 8, naar Psalm 8.'

Suggesties

Grote kinderen

ONDERZOEKEN

Sporen van God

(Naar: C. LETERME en K. VAN CLEYNENBREUGEL in Zonneland 2004, nr 2/3, p. 13-14)

Lees eerst psalm 8 voor.
Bezorg de kinderen dan dit werkblad.

Lees de verschillende uitspraken.
- Waar vinden al deze mensen sporen van God?

Daarna staan ze stil bij zichzelf.
- Herkennen jullie ook zo'n sporen van God in jullie leven?

EVEN TESTEN

Waar of niet waar? Zorgen voor de natuur

(Naar: K. JANSSEN in Zonnestraal 2006, nr 37/38, p. 20)

Alle mensen samen kunnen zorgen voor de natuur ...

. door met de fiets naar school te gaan
. door lege glazen potjes in een gewone vuilnisbak te gooien
. door overal lichten tegelijk te laten branden
. door een broodtrommel te gebruiken voor boterhammen in plaats van folie
. door oud papier apart te verzamelen
. door de auto te nemen voor korte afstanden
. door de verwarming heel hoog te zetten en dan de ramen te openen

Overweging

Wouter Deprez

Hommel-argument

(W. DEPREZ in De standaard, maandag 26 maart 2018, p. 3)

Een hommelkoningin van de Bombus Terrestris schuimt in onze tuin de aarde af, op zoek naar een nieuwe nestplaats. Wat is ze groot en rond! Hoe verder ik haar achtervolg, hoe meer verwonderd ik ben dat die kleine vleugeltjes die dikke dame kunnen laten opstijgen.
Opletten, denk ik. Straks verval ik in het 'hommel-argument'. Daarin wordt gesteld dat hommels volgens de wetten van de aerodynamica niet kunnen vliegen. Aangezien ze het toch doen, zijn er twee mogelijke conclusies. Of wetenschap kan niet veel verklaren, awoe domme wetenschap. Of er moet iets boven de wetenschap staan, en natuurlijk is dat God!
Het fabeltje van de onmogelijke hommelvlucht is al vaak ontkracht. De hommel slaat harder met haar vleugels, en creëert eigen lagedrukgebiedjes die het opstijgen vergemakkelijken. Maar die gesofisticeerde gang van zaken wakkert dan weer vanzelf het gevoel aan dat die wonderlijke natuur wel gecreëerd moet zijn door een groot Artiest. Ik geloof al lang niet meer, maar regelmatig, in een reflex, duikt dat godsgeloof toch weer op. Daarna de troost: ook zonder Groot Artiest blijft het schilderij aanwezig.
Ik verlang al naar de zomeravonden. Vleermuizen die door de lucht dwarrelen, in een mengeling van vliegen en waggelen. Ook dat lijkt zo onwaarschijnlijk dat ik weer een milliseconde zal geloven.