Loading...
 

Romeinen 8, 12-17

2 Kinderen


…page…

Romeinen 8, 12-17: Kinderen van God

De tekst

’Bijbel in gewone taal’

(Deze Bijbeltekst komt uit de Bijbel in Gewone Taal, © Nederlands Bijbelgenootschap 2014, p. 1788)

Vrienden, wij mogen ons niet langer laten leiden door onze slechte verlangens. Want wie luistert naar zijn slechte verlangens, eindigt in de eeuwige dood. Maar wie dankzij de Geest een eind maakt aan zijn slechte gedrag, die zal voor eeuwig leven.
Als we ons laten leiden door Gods Geest, dan zijn we Gods kinderen. God heeft ons niet zijn Geest gegeven om weer bange slaven van ons te maken. Nee, God heeft ons zijn Geest gegeven om van ons zijn kinderen te maken. En als Gods kinderen bidden wij: ‘Abba, Vader!’ De heilige Geest geeft ons de zekerheid dat we Gods kinderen zijn.
God heeft aan Christus het volmaakte leven gegeven. En dat wil hij ook aan ons geven, omdat ook wij zijn kinderen zijn. Wij horen bij Christus. Nu moeten we nog lijden, net als hij. Maar straks zullen we voor eeuwig leven, samen met hem.Dichter bij de tijd

(Bewerking: C. Leterme)

Broeders, wie alleen voor zichzelf leeft, zal zeker sterven.
Maar wie door de Geest elke vorm van egoïsme doodt, zal leven.
Al wie zich laat leiden door de Geest van God, is kind van God.
Jullie kregen de geest niet om opnieuw als slaven in angst te leven.
Jullie kregen de geest om kinderen van God te zijn,
zodat jullie bidden: Abba, Vader!
De Geest geeft de zekerheid dat we kinderen zijn van God.
Maar als we kinderen zijn, dan zijn we ook erfgenamen,
en wel erfgenamen van God samen met Christus,
want we delen in zijn lijden, om ook te delen in zijn verheerlijking.Stilstaan bij …

Kind van God
Als men gelooft dat God de schepper is van hemel en aarde en van alles wat leeft en niet leeft, dan is ieder mens 'kind van God'.
In deze tekst bedoelt Paulus met 'kind van God' iedereen die bewust leeft als kind van God, en dus handelt in de lijn van wat God verlangt.

Abba
(Aramees = vader / papa)
Met dit woord sprak Jezus God aan in Getsemane (Marcus 14, 36).

Bij de tekst

Heilige Geest

Klik hier voor informatie en suggesties bij de Heilige Geest.