Loading...
 

Ruth

RUTH


…page…

Wie was Ruth?

Vrouw van Machlon

Ruth was een vrouw uit Moab, een buurland van Israël. Zij trouwde er met Machlon, een zoon van Noömi. Noömi was met Elimelek, haar man, en haar twee zonen uit Betlehem gevlucht omwille van de hongersnood.
Ruth heeft haar schoonvader Elimelek niet gekend: die was al overleden voor haar huwelijk.Schoondochter van Naomi

Toen Machlon gestorven was en de hongersnood in Betlehem voorbij was, wilde Noömi terugkeren naar haar land. Tegen Ruth zei ze dat ze haar niet moest volgen, dat ze gerust in haar eigen land Moab mocht blijven en zich niet tegenover haar verplicht moest voelen.
Ruth ging daar niet op in en ging met haar schoonmoeder mee tot in Betlehem.Vrouw van Boaz

In Betlehem wordt Ruth opgenomen in het volk van Noömi en haar overleden man. Na een tijd huwt ze met Boaz, een ver familielid van haar man.Moeder van Obed

Ruth en Boaz krijgen een zoontje, Obed. Die werd later de vader van Isaï, die de vader werd van David. Zo werd Ruth de overgrootmoeder van koning David.Naam

De naam Ruth betekent: vriendin, gezellin

Ruth en Betlehem

Toen Ruth samen met haar schoonmoeder Noömi terugkeerde naar Betlehem, verzamelde ze er korenaren op de velden van Boaz, een ver familielid van haar man. Die velden wijzen plaatselijke gidsen nu aan als de velden waar de herders hun kuddes bewaakten toen ze het nieuws kregen van de geboorte van Jezus.
In de omgeving van die velden zijn er grotten te zien die vroeger bewoond werden of als schuilplaats voor de dieren gebruikt werden.
De ‘velden’ zijn in Betlehem nog wel te zien, maar wellicht niet lang meer, omdat er steeds meer huizen en woonblokken gebouwd worden.

Ruth en kunst

H. MERLE

Ruth in de velden 1876

5 Hughes Merle, Ruth In De Velden 1876

Dit werk is van de Franse kunstschilder Hughes Merle (Saint-Marcelin, 28 april 1823 - Parijs 16 maart 1881)
K. ALCHIMOWICZ

Ruth en Boaz verzamelen graan

Alchimovicz

Olieverf op doek, 48 x 60 cm


Dit werk is van de Poolse kunstenaar Kazimierz Alchimowicz (Vilnius, 20 december 1840 - Warschau 31 december 1916)

Ruth in 'bijbelin1000seconden'

Oude Testament

Het boek RuthNieuwe Testament

. Matteüs 1, 5: Matteüs begint zijn evangelie met de stamboom van Jezus. Daarin vermeldt hij Ruth en drie andere vrouwen die elk een apart accent leggen op de afkomst van Jezus: Tamar, Rachab en de vrouw van Uria (Batseba).
Deze vier vrouwen traden niet alleen op tijdens verschillende periodes van de geschiedenis van Israël, ze waren allemaal ook vreemdelingen die behoorden tot volkeren die vijand waren van de joden.
Hiermee zegt Matteüs dat de trouw aan God belangrijker is dan geboorte of afkomst. Tegelijk verwoordt hij er de universele betekenis van Jezus mee.