Loading...
 

Tobit 3, 1-11

2 Bidden

(Morguefile free stock photo license)


…page…

Tobit 3, 1-11: Tobit en Sara bidden

De tekst

Dichter bij de tijd

(Bewerking: C. Leterme)

Ik barstte in tranen uit van verdriet en bad in droefheid:
'Rechtvaardig ben Je, God, en al je werken en al je besluiten
getuigen van je barmhartigheid en trouw.
Als Jij oordeelt ben Je altijd trouw en rechtvaardig.
Denk aan mij en zie naar mij om.
Straf me niet om wat ik en mijn voorvaderen
bewust of onbewust tegen Jou misdeden.
Ze stoorden zich niet aan je geboden.
Daarom geef Je ons prijs aan plundering, gevangenschap en dood,
en aan de spot en belediging van alle volken
waarover we verspreid zijn.
Ook nu zijn al je besluiten rechtvaardig, omdat Je me behandelt
naar mijn eigen zonden en die van mijn voorouders.
Want we hebben je geboden niet onderhouden
en waren Je niet trouw.
Doe daarom met mij wat Je goedvindt. Neem mijn levensadem terug,
zodat ik ontbonden word en tot aarde verga.
Want de dood heb ik liever dan het leven,
nu ik valse verwijten te horen krijg en erg verdrietig ben.
Laat me eindelijk, uit deze benauwenis bevrijd,
gaan naar de eeuwige woonplaats. Wend je gezicht niet van me af.'

Diezelfde dag werd Sara, de dochter van Raguël,
die in Ekbatana in Medië woonde,
beledigd door de dienstmeisjes van haar vader.
Want ze was al zeven mannen keer getrouwd,
maar de boze demon Asmodeüs had hen gedood
nog voor ze gemeenschap met haar hadden.
En nu zeiden de dienstmeisjes tegen haar:
'Ben je soms niet goed wijs, dat je die mannen van je wurgt?
Je hebt er al zeven gehad, maar met geen een je voordeel gedaan.
Daarom hoeft je ons toch niet te slaan?
Zijn ze gestorven, ga ze dan maar achterna.
We hopen nooit in de eeuwigheid een zoon of dochter van je te zien.'
Sara was door die woorden zo geschokt dat ze zich wilde ophangen.
Maar toen dacht ze: 'Ik ben het enige kind van mijn vader.
Als ik dat doe krijgt hij de schande te dragen
en doe ik hem op zijn oude dag sterven van verdriet.'
En ze bad bij het venster: 'Gezegend ben Je, Heer mijn God,
en gezegend is je heilige en heerlijke naam door de eeuwen heen.
Dat al je werken Je altijd prijzen.’Stilstaan bij …

Eeuwige woonplaats
Hiermee wordt niet de hemel bedoeld, maar het graf waarin men begraven wordt.

Sara
(= vorstin of prinses)

Raguel
(= vriend van God)

Asmodeüs
(= verwoester)
Naam van een boze geest, die wel niet vermeld wordt in de Hebreeuwse en Aramese geschriften.
Asmodeüs is verder niet bekend in de Bijbel, maar komt wel voor in latere joodse literatuur. Daar is hij de koning van de demonen en de tegenstander van de engel Rafaël.

Bij de tekst

Het boek Tobit

Klik hier voor extra info en suggesties bij dit boek.De wet van Mozes

Dat de zeven echtgenoten van Sara stierven – ze waren vreemdelingen - biedt Sara de kans om met een geloofsgenoot te trouwen, iets wat de Wet van Mozes voorschreef in het geval er maar één dochter was in een huwelijk. Omdat alle bezittingen van haar vader na zijn dood naar haar zullen gaan was het belangrijk dat ze trouwde met iemand van de stam van haar vader.

'Ieder meisje, dat onder de stammen van de Israëlieten bezit verwerft, moet huwen met iemand uit een geslacht van haar eigen stam, zodat alle Israëlieten het bezit van hun vader behouden.'
(Numeri 36, 8)

Suggestie

EXTRA

Bidden

Klik hier voor info en suggesties over ‘bidden’.