Loading...
 

Verhaal van de week

Hemelvaart C

Een boer in de hemel

C. LETERME, Een parel voor elke dag, uitgeverij Averbode 2007, p. 327

Op een dag stierf een arme, vrome boer.
Toen hij voor de poort van de hemel stond,
was daar ook een rijke man.
Sint-Pieter deed open,
liet de rijke man binnen
en deed meteen daarna de poort weer dicht.

Toen hoorde de boer,
hoe de rijke in de hemel werd opgenomen:
er werd muziek gemaakt en gezongen.
Daarna werd het weer stil.

Wat later liet Sint-Pieter de arme boer binnen.
Alles bleef stil.
De engelen namen hem
met alle mogelijke liefde op,
maar zingen deed er niemand.
Toen vroeg de boer aan Sint-Pieter:
‘Waarom zingen de engelen niet voor mij?
En waarom maken ze geen muziek
zoals bij die rijke man?
In de hemel gaat het er precies ook niet eerlijk aan toe.’
Toen zei Sint-Pieter:
‘Vriend, we hebben je even graag
als al de anderen,
en je zult in de hemel kunnen genieten
net als die rijke man,
maar iemand als jij
komt hier elke dag,
maar een rijke man,
die komt in de hemel maar eens in de honderd jaar!’

Overweging bij het verhaal
Hoewel dit verhaal ons doet nadenken, toch vragen we ons niet af of dit wel allemaal echt zo kan gebeuren. Klopt het dat een overledene bij Sint-Pieter komt? Is er wel een hemel? Is dat de plaats waar God woont? Zelfs nu we weten dat de aarde een planeetje is in een onmetelijke ruimte, toch wijzen velen nog altijd naar boven als ze het over de hemel hebben.

Verre voorouders spraken over de wereld als over een grote schijf die dobberde op water. Ze zeiden dat dit duidelijk te zien is als men voor een zee of een oceaan staat. Dat er onder de wereld ook water was, maakten bronnen duidelijk. Het blauw van de lucht was het bewijs dat er water boven de aarde was. Dit werd tegengehouden door een zeil (het firmament) boven de aarde. Als het regende werden in dat zeil sluizen opengezet.

Zo kende men drie verschillende grote ruimtes: de wereld, de ruimte onder de wereld en de ruimte boven de wereld. De wereld werd bewoond door mensen. De plaats boven de wereld, de hemel, werd bewoond door God. De plaats onder de wereld, de onderwereld, werd bewoond door het kwade.

Met Hemelvaart vieren we dat Jezus 'ten hemel vaart'. Alleen Lucas schreef daarover in zijn evangelie en in ‘De handelingen van de apostelen'. Als je rekening houdt met de manier waarop men vroeger over de wereld dacht, dan zei Lucas eigenlijk: ‘na zijn dood gaat (vaart) Jezus naar God, zijn Vader.’ De eerste christenen voor wie hij schreef vonden dit heel belangrijk. Want hoewel Jezus als een misdadiger stierf op een kruis, toch liet God Hem niet in de steek: Hij nam Hem op in zijn heerlijkheid.

In de loop van de geschiedenis las men de tekst van Lucas zo letterlijk dat men tot op vandaag op de Olijfberg in Jeruzalem de afdruk van de voeten van Jezus laat zien zijn waarmee Hij naar de hemel ging. Wat men in de Middeleeuwen heel ernstig nam, komt nu heel vreemd over. Vooral omdat dé belangrijkste betekenis van dit feest is: Jezus leeft verder bij God.

Chantal Leterme


Zin in meer zo'n verhalen? Dat kan!

Uitgeverij Averbode gaf de volgende drie verhalenbundels uit:

. C. LETERME, Een parel voor elke dag
. C. LETERME, Parels van verhalen
. C. LETERME, 99 verhalen met een knipoog'

In de 'winkel' van de uitgeverij kun je er je winkelwagentje mee vullen en ...