Loading...
 

Verhaal van de week

Vlucht Vogels

De vlucht vogels

(C. LETERME, Een parel voor elke dag, Uitgeverij Averbode 2007, p. 252)

Een vogelvanger wierp eens een net uit over een tarweveld.
Tegen de middag kwamen er allerlei vogels voedsel zoeken.
De vogelvanger trok het net dicht
en ze waren gevangen.

Maar de vogels sloegen hun vleugels uit
en samen wisten ze met net en al te ontsnappen.
Toen de vogelvanger dit zag,
begon hij ze te achtervolgen.
'˜Waar loop je zo haastig naartoe?' vroeg een wandelaar.
'˜Ik wil die vogels vangen', antwoordde de vogelvanger,
'Ze zijn er met mijn net vandoor.'
'Dat wordt heel moeilijk,' zei de wandelaar,
'Zie je niet hoe eensgezind ze vliegen?'

Toen de zon onderging,
wilden de vogels ergens overnachten.
'Laten we naar de rivier vliegen,' stelden de eenden voor.
'Neen, naar een bananenboom,' schreeuwden de papegaaien.
'We gaan beter naar het moeras,' riepen de ibissen,
'Naar de rivier,' hielden de eenden vol.
'Naar een bananenboom,' krijsten de papegaaien.
'Het moeras,' riepen de ibissen.
En de eenden keerden zich naar de rivier, de papegaaien
naar een bananenboom en de ibissen vlogen richting moeras.

Het net begon te dalen. Het kwam steeds lager en lager
De vogelvanger kwam precies op tijd om het te grijpen.

De volgende dag werden alle vogels op de markt verkocht.

Naar een verhaal uit India

Overweging bij het verhaal
‘Eendracht maakt macht’
Gebundelde takken hebben veel meer kracht dan elke tak apart.
Maar als het touw rond de bundel vergaat,
dan valt de bundel uiteen en verliezen de takken al hun kracht.

Vogels die eensgezind in een bepaalde richting vliegen
- zoals in het verhaal hierbij -
zijn niet tegen te houden,
tenzij ze hun eenheid verliezen en in alle richtingen willen vliegen.

’t Is zeer de vraag wat een groep mensen bijeenhoudt.
Dezelfde hobby? Dezelfde zorgen? Dezelfde interesses? Dezelfde taal? …
Men kan zich ook afvragen wat gelovigen bijeenhoudt:
dezelfde teksten, dezelfde waarheden, dezelfde wetten, dezelfde afspraken? …

Uiteindelijk zijn het de woorden van God
die gelovigen bijeen houden.
Woorden die in het Oude testament werden opgeschreven
en vroeger gekend waren als de ‘tien geboden’.

Het zijn woorden die richting geven aan hun leven.
Ze zeggen hoe ze in het leven moeten staan
om samen gelukkig te zijn
en een leven uit te bouwen in de lijn van wat God voor de mensen wil.

Het zijn woorden die om respect vragen
voor anderen, voor voorwerpen, voor God, voor het leven.
Een respect dat een uiting is
van grote liefde voor al wat hen omringt.

Chantal Leterme


Zin in meer zo'n verhalen? Dat kan!

Uitgeverij Averbode gaf de volgende drie verhalenbundels uit:

. C. LETERME, Een parel voor elke dag
. C. LETERME, Parels van verhalen
. C. LETERME, 99 verhalen met een knipoog'

In de 'winkel' van de uitgeverij kun je er je winkelwagentje mee vullen en ...