Loading...
 

WOESTIJN VAN JUDEA

Israël Mei 2012 405 Woestijn Van Judea

WOESTIJN VAN JUDEA

Foto © Chantal Leterme (Israël - 2012)


…page…

Eerste kennismaking

Waar?

De woestijn van Judea is een rots- en grindwoestijn gelegen in het zuidelijke deel van Israël en de Westelijke Jordaanoever. Dit gebied krijgt zeer weinig neerslag omdat het ligt in de regenschaduw van het Judeagebergte.Betekenis van de naam

Het woord ‘woestijn’ zegt meteen met welke streek men te doen heeft: het is een woest, dor, ongecultiveerd gebied, waar in het beste geval hier en daar wat groen is dat de kuddes van nomaden kunnen grazen.

Het Hebreeuwse woord voor woestijn is: 'Midbar'.
Als je weet dat 'mi' het voorvoegsel is van afkomst, en 'dabar' 'woord' betekent, dan is de woestijn de ‘plaats van de oorsprong van het woord.

Wetenswaardigheden

Oases

In de woestijn van Judea liggen een aantal oases. De bekendste oases zijn die:
Jericho (Jordaandal, ruim 250m beneden de zeespiegel) en
Engedi (halfweg de westelijke oever van de Dode Zee).Woestijn

De weinige mensen in een woestijn vroeger waren handelaars die er doorheen reisden met hun kamelen die de koopwaar en de eigen tenten droegen.

Omdat een woestijn zo schraal is, doet ze mensen nadenken over wat echt belangrijk is in hun leven. Dat is de betekenis van 'woestijn' in de Bijbel:
het joodse volk trok uit Egypte en verbleef veertig jaar in de woestijn (Mozes),
David verbleef een tijd in de woestijn,
de profeet Elia vluchtte de woestijn in,
Jezus verbleef veertig dagen in de woestijn.

Ze bereidden er zich voor op een leven waarin ze aan God en de medemensen belangrijke plaats wilden geven.Djebel-Quarantal

Djebel-Quarantal is een rotskegel in de Jordaanvlakte in het noordwesten van Tel Yeri-ho. Deze 348m hoge rots wordt sinds de twaalfde eeuw gezien als de plaats waar Jezus naartoe trok nadat Hij door Johannes gedoopt werd.
Tussen 1895 en 1905 bouwden Grieks-orthodoxe christenen op die berg een klooster dat tegen de wand geplakt lijkt.

De woestijn van Judea in de Bijbel

Oude Testament

1 Koningen 19, 3-4
"Toen hij (= de profeet Elia) dat vernomen had, trachtte hij zijn leven in veiligheid te stellen en vertrok naar Berseba, dat tot Juda behoort. Daar aangekomen liet hij zijn dienaar achter. Na een tocht van een dag in de woestijn kwam hij bij een bremstruik."

Lees meerNieuwe Testament

Matteüs 3, 1-2
"In die tijd trad Johannes de Doper op en predikte in de woestijn van Judea: "Bekeer u, want het Rijk der hemelen is nabij.'"

Lees meerMatteüs 4, 1-11
"Daarna werd Jezus door de Geest naar de woestijn gevoerd om door de duivel op de proef gesteld te worden."

Lees meer