Loading...
 

Wijsheid 1, 1-7

Wijsheid 1, 1-7: Bericht aan wie het land bestuurt

De tekst

Dichter bij de tijd

(Bewerking: C. Leterme)

Hou van gerechtigheid, jullie die het land besturen.
Richt jullie gedachten op God in goede gezindheid
en zoek Hem in eenvoud van hart,
want Hij laat zich vinden door wie Hem niet uitdaagt
en toont zich aan wie niet weigert in Hem te geloven.
Want kronkelige redeneringen verwijderen een mens van God
en als zij willen testen hoever zijn macht reikt,
worden zij, de dwazen, te schande gemaakt.

De wijsheid neemt geen intrek in een ziel die op kwaad uit is
en ze woont niet in een lichaam dat door zonde wordt beheerst.
Want de Heilige Geest die wijsheid leert
is afkerig van bedrog,
gaat dom geredeneer uit de weg
en trekt zich terug waar de ongerechtigheid nadert.

De wijsheid is een geest die van de mensen houdt,
maar die de godslasteraar straft voor zijn woorden:
want God is de getuige van zijn nieren,
Hij is de feilloze waarnemer van zijn hart
en hoort al wat er op zijn tong ligt.
Want de geest van God vervult de wereld
en Hij die alles omvat, weet wat er gezegd wordt.
Stilstaan bij…

Wijsheid
De wijsheid heeft als goddelijke gestalte een zekere zelfstandigheid en staat tussen God en mensen.

Geest
Hiermee wordt de levensadem van God bedoeld, die aan alles leven geeft.
Deze gedachte lijkt op de ‘wereldziel’ van de stoïsche filosofen.

Bij de tekst

Wijsheid

De wijsheid wordt gezien als de geest van God die alles ordent en samenhoudt, en aanspoort tot menslievendheid, goedheid en eenvoud van hart. Die geest schuwt alle dubbelzinnigheid en werkt op innerlijkheid en overtuiging.