Loading...
 

1 Koningen 11, 29-32 . 12, 19

1 Koningen 11, 29-32; 12, 19: Israël breekt met het huis van David

De tekst

’Bijbel in gewone taal’

(Deze Bijbeltekst komt uit de Bijbel in Gewone Taal, © Nederlands Bijbelgenootschap 2014, p. 516. 518)

Op een keer was Jerobeam buiten Jeruzalem. Daar kwam hij de profeet Achia uit Silo tegen, in het open veld. Verder was er niemand. Achia had een nieuwe jas aan.
Toen deed Achia zijn nieuwe jas uit, en scheurde die in twaalf stukken. Hij zei tegen Jerobeam: ‘Neem tien van deze stukken. Want de Heer, de God van Israël, zegt: ‘Ik zal het koninkrijk van Salomo in stukken scheuren. Aan jou, Jerobeam, geef ik tien gebieden. 32Salomo mag één gebied houden. Dat is omdat hij een zoon van David is, en omdat ik Jeruzalem als mijn stad uitgekozen heb.

Zo maakten de Israëlieten in het noorden zich los van de familie van David, voor altijd.Dichter bij de tijd

(Bewerking: C. Leterme)

Jerobeam ging op reis vanuit Jeruzalem.
Onderweg ontmoette hij de profeet Achia uit Silo.
Ze waren alleen in het open veld.
Achia droeg een nieuwe mantel.
Hij pakte die, scheurde hem in twaalf stukken
en zei tegen Jerobeam:
'Neem tien stukken, want dit zegt de God van Israël:
Tien stammen scheur Ik los van het rijk van Salomo
en die geef Ik aan jou.
Een stam mag Salomo behouden,
omwille van mijn dienaar David en omwille van Jeruzalem,
de stad die Ik uit alle stammen van Israël uitverkoren heb

Zo braken de Israëlieten met het huis van David;
dit is zo gebleven tot de huidige dag.Stilstaan bij …

Jerobeam
Jerobeam I werd de eerste koning van het Tienstammenrijk Israël. Onder Salomo had hij een hoge positie als opzichter van de bouwactiviteiten. Toen duidelijk werd dat hij koning zou worden over tien stammen van het koninkrijk van Salomo, probeerde Salomo hem te doden. Daarom vluchtte hij naar Egypte waar hij bleef tot koning Salomo stierf.
Over Jerobeam bestaan er buiten de Bijbel geen historische bronnen.

Achia
Profeet die optrad tijdens de regering van koning Salomo.

Silo
Silo Silo was een plaats in het Noordrijk (Israël), waar een belangrijke tempel stond.

Twaalf
Verwijst naar de twaalf stammen, die teruggaan op de twaalf zonen van Jakob.

Eén stam
Deze tekst bedoelt met die ene stam de stam Juda.

Israëlieten
Bewoners van het Noordrijk, dat ook Israël wordt genoemd.

Bij de tekst

Bedoeling

Dit profetenverhaal wil duidelijk maken dat Jerobeam door God uitverkozen werd om de koning te worden over de tien stammen van het Noordrijk.Spreken met beelden

Het scheuren van de mantel in twaalf stukken, verwijst naar de twaalf stammen van Israël. Wanneer Jerobeam daar tien stukken van krijgt, betekent dat dat hij koning zal worden over tien stammen van Israël.


Eerder zag men het afscheuren van een stuk van de mantel van de profeet Samuel ook als een voorspelling over het rijk van koning Saul, de eerste koning van Israël:
Toen Samuël zich omdraaide om heen te gaan, greep Saul hem vast aan een slip van zijn mantel, maar die scheurde af. Nu zei Samuël tot hem: ‘Heden heeft Jahwe het koningschap van jou losgescheurd en Hij geeft het aan een ander, die beter is dan jij.’
(1 Samuel 15, 27-28)