Loading...
 

1 Korintiërs 5, 1-8

2 Deeg

(Morguefile free stock photo license)


…page…

1 Korintiërs 5, 1-8: Word als nieuw deeg

De tekst

’Bijbel in gewone taal’

(Deze Bijbeltekst komt uit de Bijbel in Gewone Taal, © Nederlands Bijbelgenootschap 2014, p. 1809)

Ik heb gehoord dat er bij jullie een man is die verboden seks heeft. Hij gaat namelijk naar bed met de vrouw van zijn vader. Zelfs bij ongelovigen komt zoiets niet voor, maar bij jullie kan dat gewoon! En daar zijn jullie nog trots op ook. Jullie zouden het juist heel erg moeten vinden, en jullie moeten die man uit de kerk zetten!
Luister! Ik ben wel ver bij jullie vandaan, maar in gedachten ben ik bij jullie. En namens onze Heer Jezus spreek ik een oordeel uit over die man, alsof ik echt bij jullie ben. Jullie moeten allemaal bij elkaar komen. Het is alsof ik erbij ben, en ook onze Heer Jezus is met al zijn macht aanwezig. En het oordeel is: lever die man uit aan Satan! Dan wordt zijn leven op aarde verwoest. Maar dan kan hij toch nog gered worden als de Heer terugkomt.
Wees er niet trots op dat bij jullie alles mag. Let op: een klein beetje gist heeft invloed op het hele deeg. Ik bedoel daarmee: door de invloed van één slecht mens wordt de hele groep slecht.
Daarom moeten jullie de man die verboden seks heeft, uit de kerk zetten. Voor slechtheid is geen plaats meer, want jullie vormen met elkaar Gods heilige kerk. En Christus is voor jullie gestorven. Hij is het lam voor de paasmaaltijd. Het ware Paasfeest is dus gekomen, en wij mogen nu voor altijd het Feest van het Brood zonder Gist vieren. Dus weg met alle slechtheid! Laat iedereen alleen nog maar het goede doen. Want de tijd is gekomen om ons nieuwe leven te vieren.Dichter bij de tijd

(Bewerking: C. Leterme)

Ik heb horen zeggen dat er een ontucht voorkomt bij jullie,
die zelfs bij de heidenen niet voorkomt:
iemand leeft samen met de vrouw van zijn vader.
En jullie zijn daar precies trots op.
Waarom zijn jullie niet bedroefd?
Waarom hebben jullie de man die zoiets doet niet uit je midden verwijderd?
Wat mij betreft, ik ben niet lichamelijk aanwezig, maar wel in de geest.
Alsof ik bij jullie was, velde ik het vonnis over hem die dat doet.
Wanneer jullie en ik in de geest bijeenkomen
en de kracht van onze Heer Jezus bij ons is,
moeten jullie die persoon uitleveren aan de satan.
Dan wordt zijn leven nu verwoest,
maar zijn geest wordt gered op de dag van de Heer.

Jullie zelfvoldaanheid staat jullie niet.
Jullie weten toch dat een beetje desem genoeg is
om het hele deeg zuur te maken?
Doe het oude zuurdeeg weg, en word als nieuw deeg.
Jullie zijn immers als ongedesemde paasbroden,
omdat ook ons paaslam is geslacht: Christus zelf.
Daarom vieren we ons feest niet
met de oude desem van kwaad en ontucht,
maar met het ongedesemde brood van reinheid en waarheid.Stilstaan bij …

Samenleven met de vrouw van zijn vader
Paulus overdrijft als hij zegt dat zo’n relatie niet voorkwam bij heidenen. Het is wel zo dat zo’n relatie verboden was door zowel het joodse als het Romeinse recht.

Uitleveren aan de Satan
Hiermee bedoelt Paulus de uitsluiting uit de gemeenschap van christenen.

Paaslam
Paulus noemt Christus hier het paaslam. Hij interpreteert de dood van Jezus op een kruis als het slachten van het paaslam.

Bij de tekst

Pesach

Vooraleer de joden het paasfeest vieren moet het hele huis schoongemaakt worden, zodat nergens nog een kruimel brood te vinden is, dat met de oude zuurdesem werd gebakken werd.
Zo vindt Paulus dat na de verlossing door Jezus alle zonde voor altijd uit ons midden moet verdwijnen.