Loading...
 

1 januari: Moeder Gods ABC - eerste lezing

File1441244372982


...page... Wiki page pagination has not been enabled.

Numeri 6, 22-27: De priesterzegen

De tekst

Dichter bij de tijd

(Bewerking: C. Leterme)

God zei tegen Mozes:
‘Zeg tegen Aäron en zijn zonen
dat zij de Israëlieten moeten zegenen met deze woorden:

''God zal jullie zegenen, jullie gelukkig maken
en jullie beschermen.

God zal bij jullie zijn
en voor jullie zorgen.

God zal aan jullie denken
en jullie vrede geven.

Als Aäron en zijn zonen
mijn naam zo uitspreken over het volk,
zal Ik de Israëlieten geluk en vrede geven."



Stilstaan bij ...

Mozes
(= uit het water gered)
Hij leidde het joodse volk uit Egypte door de Rietzee naar het beloofde land.
Hij vertegenwoordigt de wet.

Aäron
In het Oude Testament spreekt men over Aäron als de broer van Mozes. Aäron stotterde niet zoals Mozes deed en nam daarom meestal het woord. Van hem wordt verteld dat hij Mozes hielp bij de Uittocht uit Egypte.
Merk op dat niet iedereen de Israëlieten kan zegenen. Alleen Aaron en zijn zonen mogen dat doen.

Israëliet
Naam die gegeven wordt aan de afstammelingen van Jacob, die Israël genoemd werd.

Zegenen
= de ander alle goeds, alle geluk toewensen.
In Latijnse vertalingen van de Bijbel staat het woord ‘benedicere’. Het betekent letterlijk: ‘het goede zeggen’.

Vrede
Het joodse woord ‘sjalom’ dat gewoonlijk met ‘vrede’ vertaald wordt, zegt meer dan alleen ‘geen oorlog’. In de Bijbel is vrede de som van al wat "tevreden" maakt. Het verwijst naar een uiteindelijke harmonie, een tevredenheid bij de mens, die te vinden is in zijn relatie met zichzelf, zijn medemens, de natuur, God. Zo wordt "vrede" verbonden met: gezondheid, het bereiken van een hoge leeftijd, veiligheid, welvaart, vriendschap, eendracht, vertrouwen, kinderen, rechtvaardigheid, het kunnen slapen met een gerust hart, voldoende eten ...
Het gaat dus zowel om het materieel als om het geestelijk welzijn van de enkeling als van de gemeenschap.





Bij de tekst

Ontstaan van de tekst

Men vermoedt dat deze priesterzegen ontstaan is tijdens de Babylonische ballingschap. Later zou men deze tekst ingelast hebben in de teksten over de uittocht en het begin van het volk Israël. Beide situaties lijken wat op elkaar: de hoop op een betere toekomst, het uitkijken naar een leven in vrijheid en het geluk voor het volk.



De priesterzegen

In het Oude Testament wordt een zegen van God vaak verbonden met iets heel concreet: kinderen, geluk, welvaart, veiligheid.
In de 'priesterzegen' gaat het vooral om de aanwezigheid en nabijheid van God, die zijn volk beschermt en voor vrede zorgt. Die zegen (Numeri 6, 22-27) gaven de priesters elke dag met opgeheven handen aan het volk van God.

Hebrew Letter Shin
Met dit gebaar vormden de priesters de Hebreeuwse letter sjin, de eerste letter van Sjaddai, een woord dat voor God gebruikt wordt en 'Almachtige' betekent.

Tefillin
Deze letter wordt ook gevormd bij het aanleggen van de gebedsriemen.

Bc3a9nc3a9diction
Ook nu nog heffen katholieke priesters hun handen op bij het geven van een zegen.



Woorden van God

In de Hebreeuwse tekst staan in de verzen 23b-26, 26 woorden. (26 is het getal van de naam van God: JHWH = 10+5+6+5 = 26) Zo wordt men eraan herinnerd dat niet Aäron spreekt, maar God zelf. Hij is een soort ‘luidspreker’ van God.



Drie-Eenheid

Later zagen de christenen in de drie delen van deze zegen een verwijzing naar de heilige Drievuldigheid:
. God, Vader: zegent en beschermt
. Jezus Christus, Zoon, het licht’ in de wereld’: verlicht
. Heilige Geest: geeft vrede



Oudst bekende Bijbeltekst

4 272x300


1979: In het Hinnondal, net buiten de Oude Stad van Jeruzalem, ontdekten Gabriel Barkay en Judith Hadley twee kleine zilveren amuletten in een graftombe uit de 7e eeuw voor Christus. Het waren dunne bladen zilver die opgerold waren en rond de hals gehangen werden als sieraad. Bij het uitrollen van de amuletten, zagen ze er Hebreeuwse inscripties op, die met microscopische fotografie te lezen waren. Op beide amuletten stond een versie van een zegening die opvallend leek op de priesterlijke zegen van Numeri 6, 24-26.





Suggesties

Grote kinderen

ACTUALISEREN

Nieuwjaarswens

De kinderen schrijven op een kaartje een nieuwjaarswens die op de priesterzegen uit deze lezing geïnspireerd is. Daarna versieren ze het kaartje.



De lege doos

Doos
Zorg voor een grote lege doos en blanco papier.

Vertel dat de mensen met Nieuwjaar elkaar cadeautjes geven. Neem de lege doos in de hand en zegt dat de mooiste cadeautjes eigenlijk niet in te pakken zijn.
De kinderen zoeken op wat belangrijk is in het leven zonder dat je dat kunt inpakken. Wat ze vinden schrijven ze op het blaadje papier, dat ze daarna versieren en in de 'lege doos' leggen. Nadien geven ze dit briefje als extra bij de nieuwjaarsbrief.





Jongeren

DICHTEN

Wensen

(Geïnspireerd door een tekst van Liesbeth Van Impe in het Nieuwsblad van vrijdag 2 januari 2015)

De mooiste wensen laten zich niet in een cadeautje pakken:
- het zelfvertrouwen om dromen waar te maken
- de bevestiging die voortkomt uit wat men met hart en ziel doet
- de liefde van de mensen die men graag ziet
- de weerbaarheid om niet bij de pakken te blijven zitten
- het optimisme om een steen in de rivier te verleggen
- het vermogen om zichzelf niet al te serieus te nemen
- de creativiteit om grenzen te verleggen


Jongeren lezen de tekst hierboven en inspireren zich daarop om hun eigen tekst te schrijven. De meest treffende zinnen worden op een flap aangebracht die als een muurkrant functioneert aan de ingang van de kerk, van de school of van de ruimte waar ze bijeenkomen.





BEZINNEN

Recept voor een nieuw jaar

Neem twaalf maanden.
Haal er alle bitterheid, gierigheid, pietluttigheid en angst uit.
Snijd elke maand in ongeveer gelijke delen.
Maak elk deel apart klaar:
een deel werk en twee delen blijheid en humor.
Voeg er drie eetlepels optimisme aan toe,
één theelepel verdraagzaamheid,
een snuifje respect
en één gram vertrouwen in God.
Garneer het gerecht met kleine attenties.
Serveer dagelijks met een blij gezicht.

Veel kookgenot.





Overweging

Roger Scruton

Zegeningen

'Count your blessings.
And if life is difficult,
count them louder.'