Loading...
 

1 januari: Moeder Gods ABC - eerste lezing

File1441244372982


...page... Wiki page pagination has not been enabled.

Numeri 6, 22-27: De priesterzegen

De tekst

Dichter bij de tijd

(Bewerking: C. Leterme)

God zei tegen Mozes:
‘Zeg tegen Aäron en zijn zonen
dat zij de Israëlieten moeten zegenen met deze woorden:

''God zal jullie zegenen, jullie gelukkig maken
en jullie beschermen.

God zal bij jullie zijn
en voor jullie zorgen.

God zal aan jullie denken
en jullie vrede geven.

Als Aäron en zijn zonen
mijn naam zo uitspreken over het volk,
zal Ik de Israëlieten geluk en vrede geven."Stilstaan bij ...

Mozes
(= uit het water gered)
Hij leidde het joodse volk uit Egypte door de Rietzee naar het beloofde land.
Hij vertegenwoordigt de wet.

Aäron
In het Oude Testament spreekt men over Aäron als de broer van Mozes. Aäron stotterde niet zoals Mozes deed en nam daarom meestal het woord. Van hem wordt verteld dat hij Mozes hielp bij de Uittocht uit Egypte.
Merk op dat niet iedereen de Israëlieten kan zegenen. Alleen Aaron en zijn zonen mogen dat doen.

Israëliet
Naam die gegeven wordt aan de afstammelingen van Jacob, die Israël genoemd werd.

Zegenen
= de ander alle goeds, alle geluk toewensen.

Vrede
Het joodse woord ‘sjalom’ dat gewoonlijk met ‘vrede’ vertaald wordt, zegt meer dan alleen ‘geen oorlog’. In de Bijbel is vrede de som van al wat "tevreden" maakt. Het verwijst naar een uiteindelijke harmonie, een tevredenheid bij de mens, die te vinden is in zijn relatie met zichzelf, zijn medemens, de natuur, God. Zo wordt "vrede" verbonden met: gezondheid, het bereiken van een hoge leeftijd, veiligheid, welvaart, vriendschap, eendracht, vertrouwen, kinderen, rechtvaardigheid, het kunnen slapen met een gerust hart, voldoende eten ...
Het gaat dus zowel om het materieel als om het geestelijk welzijn van de enkeling als van de gemeenschap.

Bij de tekst

De priesterzegen

In het Oude Testament wordt een zegen van God vaak verbonden met iets heel concreet: kinderen, geluk, welvaart, veiligheid.
In de 'priesterzegen' gaat het vooral om de aanwezigheid en nabijheid van God, die zijn volk beschermt en voor vrede zorgt. Die zegen (Numeri 6, 22-27) gaven de priesters elke dag met opgeheven handen aan het volk van God.

Hebrew Letter Shin
Met dit gebaar vormden de priesters de Hebreeuwse letter sjin, de eerste letter van Sjaddai, een woord dat voor God gebruikt wordt en 'Almachtige' betekent.

Tefillin
Deze letter wordt ook gevormd bij het aanleggen van de gebedsriemen.

Bc3a9nc3a9diction
Ook nu nog heffen katholieke priesters hun handen op bij het geven van een zegen.Drie-Eenheid

Christenen zagen in de drie delen van deze zegen een verwijzing naar de heilige Drievuldigheid:
. God, Vader: zegent en beschermt
. Jezus Christus, Zoon, het licht’ in de wereld’: verlicht
. Heilige Geest: geeft vredeOudst bekende Bijbeltekst

4 272x300

In 1979 ontdekten Gabriel Barkay en Judith Hadley in het Hinnondal, net buiten de Oude Stad van Jeruzalem, twee kleine zilveren amuletten in een graftombe uit de 7e eeuw voor Christus. Het waren dunne bladen zilver die opgerold waren en rond de hals gehangen werden als sieraad. Toen de amuletten uitgerold waren, ontdekten ze er Hebreeuwse inscripties op. Met microscopische fotografie kon men ze lezen. Zo ontdekte het team op beide amuletten een versie van een zegening die opvallend leek op de priesterlijke zegen van Numeri 6, 24-26.
Dit is tot nu toe de oudst bekende Bijbeltekst.

Suggesties

Grote kinderen

ACTUALISEREN

Nieuwjaarswens

De kinderen schrijven op een kaartje een nieuwjaarswens die op de priesterzegen uit deze lezing geïnspireerd is. Daarna versieren ze het kaartje.De lege doos

Doos
Zorg voor een grote lege doos en blanco papier.

Vertel dat de mensen met Nieuwjaar elkaar cadeautjes geven. Neem de lege doos in de hand en zegt dat de mooiste cadeautjes eigenlijk niet in te pakken zijn.
De kinderen zoeken op wat belangrijk is in het leven zonder dat je dat kunt inpakken. Wat ze vinden schrijven ze op het blaadje papier, dat ze daarna versieren en in de 'lege doos' leggen. Nadien geven ze dit briefje als extra bij de nieuwjaarsbrief.

Jongeren

DICHTEN

Wensen

(Geïnspireerd door een tekst van Liesbeth Van Impe in het Nieuwsblad van vrijdag 2 januari 2015)

De mooiste wensen laten zich niet in een cadeautje pakken:
- het zelfvertrouwen om dromen waar te maken
- de bevestiging die voortkomt uit wat men met hart en ziel doet
- de liefde van de mensen die men graag ziet
- de weerbaarheid om niet bij de pakken te blijven zitten
- het optimisme om een steen in de rivier te verleggen
- het vermogen om zichzelf niet al te serieus te nemen
- de creativiteit om grenzen te verleggen


Jongeren lezen de tekst hierboven en inspireren zich daarop om hun eigen tekst te schrijven. De meest treffende zinnen worden op een flap aangebracht die als een muurkrant functioneert aan de ingang van de kerk, van de school of van de ruimte waar ze bijeenkomen.