Loading...
 

Liturgische kalender

2023-2024 - B-jaar

Week 49

10 december: 2e zondag van de advent B


Week 50

Lezingen in de 2e week van de advent
17 december: 3e zondag van de advent B
Lezingen tijdens de kerstnoveen: 17-24 december
17 december: Eerste dag van de kerstnoveen


Week 51

Lezingen tijdens de kerstnoveen: 17-24 december
18 december: Tweede dag van de kerstnoveen
19 december: Derde dag van de kerstnoveen
20 december: Vierde dag van de kerstnoveen
21 december: Vijfde dag van de kerstnoveen
22 december: Zesde dag van de kerstnoveen
23 december: Zevende dag van de kerstnoveen
24 december: Achtste dag van de kerstnoveen
24 december: 4e zondag van de advent B;


Week 52

25 december: Kerstmis
26 december: Tweede dag van het kerstoctaaf
27 december: Derde dag van het kerstoctaaf; Johannes, apostel en evangelist
28 december: Vierde dag van het kerstoctaaf
29 december: Vijfde dag van het kerstoctaaf
30 december: Zesde dag van het kerstoctaaf
31 december: Heilige Familie B
31 december: Zevende dag van het kerstoctaafJANUARI 2024

Week 1

Lezingen van 2 januari tot Openbaring
1 januari : Feest van de moeder Gods Maria; Wereldgebedsdag voor de vrede
2 januari: Basilius van Caesarea en Gregorius van Nazianze
6 januari: Driekoningen
7 januari: Openbaring van de Heer


Week 2

Lezingen in de 1e week door het jaar
9 januari: Doopsel van Christus B
14 januari: 2e zondag door het jaar B


Week 3

Lezingen in de 2e week door het jaar
19-26 januari: Week van gebed voor de eenheid van de christenen (Oecumene)
21 januari: 3e zondag door het jaar B; Dag van het Woord


Week 4

Lezingen in de 3e week door het jaar
25 januari: Bekering van Paulus
26 januari: Timoteüs en Titus
28 januari: 4e zondag door het jaar B


Week 5

Lezingen in de 4e week door het jaar
2 februari: Opdracht van de Heer - Lichtmis
3 februari: Blasius
4 februari: 5e zondag door het jaar B


Week 6

Lezingen in de 5e week door het jaar
11 februari: 6e zondag door het jaar B


Week 7

Lezingen in de 6e week door het jaar. Vanaf Aswoensdag: Lezingen voor de rest van de week
13 februari: Carnaval
14 februari: Aswoensdag; Cyrillus en Methodius; Valentijn
18 februari: 1e zondag van de veertigdagentijd B


Week 8

Lezingen in de 1e week van de veertigdagentijd
22 februari: Sint-Petrusstoel te Rome
25 februari: 2e zondag van de veertigdagentijd B


Week 9

Lezingen in de 2e week van de veertigdagentijd
3 maart: 3e zondag van de veertigdagentijd B

Week 10

Lezingen in de 3e week van de veertigdagentijd
10 maart: 4e zondag van de veertigdagentijd B


Week 11

Lezingen in de 4e week van de veertigdagentijd
17 maart: 5e zondag van de veertigdagentijd B


Week 12

Lezingen in de 5e week van de veertigdagentijd
19 maart: Jozef
24 maart: Palmzondag B


Week 13

Lezingen in de Goede Week
25 maart: Aankondiging van de Heer - Maria boodschap
28 maart: Witte Donderdag
29 maart: Goede Vrijdag
30 maart: Paaswake B
31 maart: Pasen


Week 14

Lezingen tijdens het paasoctaaf
7 april: 2de paaszondag B


Week 15

Lezingen tijdens 2e week in de paastijd
14 april: 3e paaszondag B


Week 16

Lezingen tijdens 3e week in de paastijd
21 april: 4e paaszondag B


Week 17

Lezingen tijdens 4e week in de paastijd
25 april: Evangelist Marcus
28 april: 5e paaszondag B


Week 18

Lezingen tijdens 5e week in de paastijd
29 april: Catharina van Siëna
3 mei: Apostelen Filippus en Jakobus
5 mei: 6e paaszondag B


Week 19

Lezingen tijdens 6e week in de paastijd
9 mei: Hemelvaart B
10 mei: Pater Damiaan
12, 13, 14 mei: IJsheiligen
12 mei: 7e paaszondag B


Week 20

Lezingen tijdens 7e week in de paastijd
14 mei: Apostel Mattias
19 mei: Pinksteren B
20 mei: Pinkstermaandag: Heilige Maagd Maria, Moeder van de Kerk


Week 21

26 mei: Heilige Drie-eenheid B


Week 22

30mei: Sacramentsdag B
31 mei: Maria-Bezoek / Maria Visitatie
2 juni: Sacramentszondag B; 9e zondag door het jaar B


Week 23

7 juni: H. Hart van Jezus B
8 juni: Onbevlekt Hart van Maria
9 juni: 10e zondag door het jaar B


Week 24

16 juni: 11e zondag door het jaar B


Week 25

23 juni: 12e zondag door het jaar B


Week 26

24 juni: Geboorte van Johannes de doper
29 juni: Petrus en Paulus
30 juni: 13e zondag door het jaar B


Week 27

3 juli: Apostel Tomas
7 juli: 14e zondag door het jaar B


Week 28

14 juli: 15e zondag door het jaar B


Week 29

21 juli: 16e zondag door het jaar B


Week 30

22 juli: Maria Magdalena
23 juli: Birgitta van Zweden
25 juli: Werelddag voor grootouders en senioren
25 juli: Apostel Jakobus
28 juli: 17e zondag door het jaar B


Week 31

29 juli: Marta
30 juli: Internationale dag van de vriendschap
4 augustus: 18e zondag door het jaar B


Week 32

6 augustus: Gedaanteverandering van de Heer
9 augustus: H. Teresia van het kruis
10 augustus: H. Laurentius
11 augustus: 19e zondag door het jaar B


Week 33

15 augustus: Tenhemelopneming van Maria
18 augustus: 20e zondag door het jaar B


Week 34

24 augustus: Apostel Bartolomeüs
25 augustus: 21e zondag door het jaar B


Week 35

29 augustus: Marteldood van de Johannes de Doper
1 september: 22e zondag door het jaar B; Wereldbiddag voor de Schepping


Week 36

8 september: 23e zondag door het jaar B; Maria Geboorte


Week 37

14 september: Feest van de Kruisverheffing
15 september: 24e zondag door het jaar B; Feest van Onze-Lieve-Vrouw van smarten


Week 38

21 september: Internationale dag van de vrede; Apostel Matteüs
22 september: 25e zondag door het jaar B


Week 39

26 september: Cosmas en Damianus
29 september: 26e zondag door het jaar B; Feest van de aartsengelen Michaël, Gabriël en Rafaël


Week 40

2 oktober: Feest van de Engelbewaarders
4 oktober: Franciscus van Assisi
6 oktober: 27e zondag door het jaar B


Week 41

13 oktober: 28e zondag door het jaar B


Week 42

18 oktober: Lucas
20 oktober: 29e zondag door het jaar B


Week 43

22 oktober: Kerkwijdingsfeest van de eigen kerk; Johannes Paulus II
27 oktober: 30e zondag door het jaar B


Week 44

28 oktober: Apostelen Simon de IJveraar en Judas Taddeüs
31 oktober: Halloween
1 november: Allerheiligen
2 november: Allerzielen
3 november: 31e zondag door het jaar B


Week 45

9 november: Kerkwijding van de basiliek van Sint-Jan van Lateranen
10 november: 32e zondag door het jaar B


Week 46

11 november: Sint-Maarten; Vrede nav Wapenstilstand
17 november: 33e zondag door het jaar B; Elisabeth van Hongarije


Week 47

18 november: Kerkwijdingsfeest van de Romeinse basilieken van Petrus en Paulus
21 november: Maria presentatie
24 november: Christus Koning B


Wil je al een inkijk in het liturgisch jaar 2024-2025 (C-cyclus)? Klik dan hier!