Loading...
 

Liturgische kalender

Lezingen tijdens de eerste week van de advent
30 november : Apostel AndreasDECEMBER 2022

4 december: 2e zondag van de advent A
Lezingen tijdens de tweede week van de advent
6 december: Sint-Nicolaas
8 december: Onbevlekte ontvangenis van de heilige maagd Maria

11 december: 3e zondag van de advent A
Lezingen tijdens de derde week van de advent
17 december: begin van de kerstnoveen

18 december: 4e zondag van de advent A
Lezingen tijdens de kerstnoveen

25 december: Kerstmis
27 december: Johannes, apostel en evangelist
30 december: Heilige FamilieJANUARI 2023

1 januari : Feest van de moeder Gods Maria, Wereldgebedsdag voor de vrede
2 januari: Basilius van Caesarea en Gregorius van Nazianze

8 januari: Openbaring van de Heer A B C
9 januari: Doopsel van Christus A

15 januari: 2e zondag door het jaar A
19-26 januari: Week van gebed voor de eenheid van de christenen (Oecumene)

22 januari: 3e zondag door het jaar A
3e zondag door het jaar: Dag van het Woord
25 januari: Bekering van Paulus
26 januari: Timoteüs en Titus

29 januari: 4e zondag door het jaar AFEBRUARI

5 februari: 5e zondag door het jaar ANieuwsgierig naar de uitgebreide kalender jaar 2021-2022 (C-cyclus)? Klik dan hier!
Wil je al een inkijk in het liturgisch jaar 2022-2023 (A-cyclus)? Klik dan hier!