Loading...
 

1 november: Allerheiligen - eerste lezing

Crowd


...page... Wiki page pagination has not been enabled.

Apokalyps 7, 2-4.9-14: Duizenden voor de troon van God

De tekst

Dichter bij de tijd

(Bewerking: C. Leterme)

Ik, Johannes, zag vanuit het oosten een engel komen,
met het zegel van de levende God.
Die engel riep luid naar vier engelen,
die land en zee konden verwoesten:
‘Breng geen schade toe aan het land, de zee of de bomen.
Eerst moeten we de dienaren van God
tekenen met het zegel op hun voorhoofd.’
Toen hoorde ik het aantal getekenden:
Het waren er honderdvierenveertigduizend.
Ze kwamen uit alle stammen van de Israëlieten.
Dan zag ik een grote groep mensen, die niemand kon tellen.
Alle rassen en stammen en volken en talen zaten erbij.
Zij stonden voor de troon van God en voor het lam.
Ze droegen witte kleren en hadden palmtakken in hun hand.
Ze riepen luid: ‘Onze redding komt van God, die op de troon zit,
en van het lam!’
Alle engelen stonden rondom de troon,
samen met de leiders van het volk en de vier dieren.
Ze knielden neer voor de troon en eerden God:
‘Amen! God verdient alle lof, heerlijkheid , wijsheid, dank en eer,
macht en sterkte, tot altijd, amen!’
Toen vroeg een van de leiders aan mij:
‘Wie zijn dat in die witte kleren? Vanwaar komen zij?’
Ik antwoordde: ‘Heer, dat is iets wat u weet.’
Toen zei hij: ‘Dat zijn de mensen die zwaar te lijden hebben gehad.
Zij hebben hun kleren wit gewassen in het bloed van het lam.
Jezus is voor hen gestorven. Hij heeft hen nieuw leven gegeven.’Stilstaan bij ...

Zegel
Wie dit zegel op het voorhoofd draagt zal door God diegene beschermd worden tijdens de rampen die aan het einde der tijden voorafgaan. Want zij behoren toe tot God.

Hondervierenveertigduizend
144.000 = 12 x 12 x 1000.
De 12 die een belangrijk element is in de vorming van dit getal, verwijst naar de twaalf stammen van Israël en zo op volledigheid.

Witte kleren
Wijzen op hemelse heerlijkheid.

Palmtakken
Teken van de overwinning die de dragers ervan behaald hebben.

Witwassen in het bloed van het lam
Met het lam wordt Jezus bedoeld. Het bloed van het lam verwijst naar zijn kruisdood. Omdat die dood een doorgang was naar een ‘leven over de dood heen’, verwijst bloed ook naar leven, de betekenis van bloed die gangbaar is in het jodendom.

Bijbel en kunst

VAN EYCK

Het Lam Gods
Lam Gods

Het ‘Lam Gods’ bestaat uit twaalf (!) eikenhouten panelen die met olieverf beschilderd zijn. Dit veelluik / polyptiek werd gemaakt in opdracht van Jodocus Vyd, die linksonder op het gesloten veelluik te zien is. Rechtsonder is zijn echtgenote te zien: Isabelle Borluut.
Men vermoedt dat Hubert van Eyck (1370-1426) het werk begon en dat zijn jongere broer Jan (1390-1441) het heeft afgemaakt. Het is wel niet duidelijk wie wat heeft geschilderd. Ze inspireerden zich voor de inhoud van dit werk op de Apokalyps / Openbaring van Johannes.
De broers behoorden tot de eerste schilders die met olieverf werkten. Deze verf brachten ze in dunne laagjes aan op een onderlaag van krijt. Hierdoor ontstond er een doorschijnend effect.

Lamgods Detail
TIP
Je kunt deze panelen van zeer dichtbij bekijken op de website Closer to Van Eyck.
Suggestie
Maak zelf een retabel.
Lees meer