Loading...
 

12e zondag door het jaar B - tweede lezing

2 Vlieger

(Morguefile free stock photo license)


…page…

2 Korintiërs 5, 14-17: Het nieuwe is gekomen

De tekst

Dichter bij de tijd

(Bewerking: C. Leterme)

De liefde van Christus stuwt mij voort,
sinds ik heb ingezien,
dat één Mens is gestorven voor alle mensen.
Maar dan zijn allen gestorven!
En Hij is voor allen gestorven,
zodat zij die leven
niet meer voor zichzelf zouden leven,
maar voor Hem
die voor hen is gestorven en verrezen.

Daarom beoordeel ik voortaan
niemand meer zoals ik dat vroeger deed.
Al heb ik Christus ooit zo beoordeeld,
dan nu niet meer.
Iemand die één is met Christus,
is een nieuwe schepping.
Het oude is voorbij,
het nieuwe is al gekomen.Stilstaan bij …

Eén
Met die ene Mens bedoelt Paulus Christus. Paulus kan zich Christus niet indenken zonder de christenen. Daarom: als Jezus sterft, ‘sterven’ ook alle christenen.

Nieuwe schepping
In de Bijbel wordt ‘verlossing’ vaak gelijkgesteld met ‘nieuwe schepping’. Volgens Paulus werd die gerealiseerd in Christus (de nieuwe mens).
Om die verlossing te voltooien moet het oude vernietigd worden: de zonde, die de mens afscheidt van God en zijn geluk.

Bij de tekst

Leven van Paulus

In deze tekst geeft Paulus een inkijk in zijn eigen leven, waarin hij Jezus naar ‘oude’ maatstaven’ beoordeelde vooraleer hij zelf christen werd.