Loading...
 

12e zondag door het jaar B - tweede lezing

2 Vlieger

(Morguefile free stock photo license)


…page…

2 Korintiërs 5, 14-17: Het nieuwe is gekomen

De tekst

’Bijbel in gewone taal’

(Deze Bijbeltekst komt uit de Bijbel in Gewone Taal, © Nederlands Bijbelgenootschap 2014, p. 1837)

Het is de liefde van Christus die mij beheerst. Want dit weet ik zeker: één mens is gestorven voor alle mensen, en daardoor zijn eigenlijk alle mensen gestorven. Christus is voor alle mensen gestorven. Maar voor ons is hij niet alleen gestorven, maar ook opgestaan uit de dood. Daardoor horen wij nu bij het nieuwe leven. We leven nu niet meer voor onszelf, maar voor Christus.
Vroeger geloofde ik niet in Christus, want ik beoordeelde hem op een aardse manier. Maar nu doe ik dat niet meer. Ik beoordeel niemand meer op een aardse manier.

Iedereen die bij Christus hoort, hoort bij het nieuwe leven. De oude tijd is voorbij, de nieuwe tijd is gekomen.Dichter bij de tijd

(Bewerking: C. Leterme)

De liefde van Christus stuwt mij voort,
sinds ik heb ingezien,
dat één Mens is gestorven voor alle mensen.
Maar dan zijn allen gestorven!
En Hij is voor allen gestorven,
zodat zij die leven
niet meer voor zichzelf zouden leven,
maar voor Hem
die voor hen is gestorven en verrezen.

Daarom beoordeel ik voortaan
niemand meer zoals ik dat vroeger deed.
Al heb ik Christus ooit zo beoordeeld,
dan nu niet meer.
Iemand die één is met Christus,
is een nieuwe schepping.
Het oude is voorbij,
het nieuwe is al gekomen.Stilstaan bij …

Eén
Met die ene Mens bedoelt Paulus Christus. Paulus kan zich Christus niet indenken zonder de christenen. Daarom: als Jezus sterft, ‘sterven’ ook alle christenen.

Nieuwe schepping
In de Bijbel wordt 'verlossing’ vaak gelijkgesteld met ‘nieuwe schepping’. Volgens Paulus werd die gerealiseerd in Christus (de nieuwe mens).
Om die verlossing te voltooien moet het oude vernietigd worden: de zonde, die de mens afscheidt van God en zijn geluk.

Bij de tekst

Leven van Paulus

In deze tekst geeft Paulus een inkijk in zijn eigen leven, waarin hij Jezus naar ‘oude maatstaven’ beoordeelde vooraleer hij zelf christen werd.