Loading...
 

17 december

2 Carlos N Cuatzo Meza V4uEdumTw5U Unsplash   Bewerkt

Foto van Carlos N. Cuatzo Meza in Unsplash (bewerkt)
Rode draad in de lezingen
Jezus, van wie de geboorte gevierd wordt op 25 december, werd eeuwenlang verwacht als de Messias, de Christus, de koning.


1e lezingAartsvader Jakob kijkt in de toekomst: hij ziet iemand in de stam Juda die de scepter zal dragen en aan wie alle volkeren zullen gehoorzamen. Christenen lezen die tekst als de voorspelling van de komst van Jezus Christus.
TussenzangPsalm 72, een koningspsalm, schetst het profiel van de ware koning.
EvangelieMatteüs situeert Jezus in een stamboom die teruggaat op koning David en nog verder op Abraham, de stamvader van het Joodse volk.Extra
. Advent
. Advent vieren
. Verhaal van de dag

Parel

De parel
(C. LETERME, Een parel voor elke dag, Uitgeverij Averbode 2007, p. 5)

Er was eens een prinses die wilde trouwen.
Ze zei: ‘Mijn prins moet een goed hart hebben,
en mij de parel geven, die licht geeft in de nacht.’

Twee prinsen gingen op weg.
De oudste kwam in een dorp dat bijna overstroomd was.
De mensen zeiden hem:
‘Alleen de gouden pompoen van de draak kan ons redden.’
‘Die zal ik voor jullie meebrengen,’ zei de prins.
Wat later kwam de jongste prins in datzelfde dorp
en ook hij beloofde aan de mensen de gouden pompoen.

Beide prinsen kwamen in het paleis van de draak.
De oudste prins vond er een prachtige witte parel.
Hij nam die en reed er snel mee naar de prinses.
Wat later kwam ook de jongste prins in het drakenpaleis.
Daar vond hij de gouden pompoen
en reed er snel mee naar het overstroomde dorp.
Toen de burgemeester de pompoen in het water legde,
daalde het water in de straten en op het veld.
De burgemeester gaf een zwarte parel aan de jongste prins en zei:
‘Neem deze parel als teken van onze dankbaarheid.’
De jonge prins nam de parel aan
en reed daarna snel naar het paleis van de prinses.

Intussen was het donker geworden.
Vol verwachting keek de prinses
naar de parel in de hand van de oudste prins.
‘Dit is niet de echte parel’ zei ze treurig.
Toen gaf de jongste prins haar de zwarte parel.
‘Ik kreeg die van de mensen uit het overstroomde dorp,’ zei hij.
De parel begon te stralen in haar handen.
‘Dit is de parel die licht geeft in de nacht!’ zei de prinses,
‘Met jou wil ik trouwen!
Jij zult een goede koning zijn!’

Naar verhaal uit China