Loading...
 

18e zondag door het jaar B

B 18 6373

Foto © Chantal Leterme (2021)
Rode draad in de lezingen
Brood is meer dan brood. Het is het symbool van levenskwaliteit.


1e lezingToen de Israëlieten in de woestijn waren, begonnen ze te morren, omdat er niets te eten was. Maar tegen de avond kwamen kwartels aangevlogen die neervielen over het kamp. En de morgen daarop lag een fijne korrelige laag op de grond. Mozes zei uit dat dit het eten was waar God voor gezorgd had.
TussenzangPsalm 78 bezingt dankbaar het gebeuren in de woestijn, toen God manna deed regenen als voedsel: brood uit de hemel!
2e lezingDe brief aan de christenen van Efeze zegt dat ze de oude mens moeten afleggen en zich kleden met de nieuwe mens, de mens die zich spiegelt aan de goedheid en de heiligheid van God.
EvangelieJezus wijst erop dat er twee soorten voedsel zijn: voedsel dat vergaat en voedsel dat eeuwig blijft. In wat Hij zegt en doet is Jezus brood dat eeuwig leven geeft.Extra
. Lezingen tijdens de 18 week door het jaar: onpaar jaartal / paar jaartal.