Loading...
 

2 Korintiërs 8, 1-9

2 Geld

(Morguefile free stock photo license)


…page…

2 Korintiërs 8, 1-9: Hulp voor de christenen van Jeruzalem

De tekst

’Bijbel in gewone taal’

(Deze Bijbeltekst komt uit de Bijbel in Gewone Taal, © Nederlands Bijbelgenootschap 2014, p. 1840)

Vrienden, ik wil jullie iets vertellen. Dankzij Gods goedheid hebben de christenen in Macedonië iets bijzonders gedaan. Die christenen hebben het erg moeilijk, maar ze houden vol. Ze zijn vol vreugde door hun geloof. En ook al zijn ze erg arm, ze willen anderen graag helpen. Daar hebben ze alles voor over. Ze vroegen aan mij: ‘Mogen wij meedoen met de actie om de christenen in Jeruzalem te helpen?’ Dat wilden ze heel graag. Ze gaven alles wat ze konden missen. Ik kan wel zeggen: meer dan ze konden missen! En dat deden ze uit zichzelf.
De christenen in Macedonië gaven meer dan ik had durven hopen. Ze zagen onze actie als iets dat God wilde. Daarom steunden ze ons. En bovendien gaven ze zo zichzelf als geschenk aan Christus, de Heer!

Ook jullie steun is nodig. Ik heb Titus opdracht gegeven om dat te regelen. Hij was al eerder begonnen om bij jullie geld in te zamelen, en dat werk komt hij nu afmaken. Over jullie is veel goeds te zeggen! Jullie geloof is sterk, en jullie kunnen er goed over vertellen. Jullie kennis is groot. Jullie doen altijd je uiterste best. En jullie leven vanuit de liefde die ik jullie geleerd heb. Geef daarom nu ook je volledige steun aan de actie voor Jeruzalem.
Ik zeg dat niet als een bevel. Ik vertel jullie alleen maar wat de christenen in Macedonië gedaan hebben. Want ik wil te weten komen of ook jullie echte liefde voelen voor andere christenen. Jullie weten wat onze Heer Jezus Christus voor jullie gedaan heeft. Hij heeft zijn hemelse positie opgegeven en zijn lijden geaccepteerd. Dat deed hij uit goedheid voor jullie. Want door zijn lijden krijgen jullie het hemelse leven.Dichter bij de tijd

(Bewerking: C. Leterme)

Broeders, ik wil jullie zeggen,
wat een goedheid God heeft bewezen aan de kerken van Macedonië.
Zwaar beproefd door ellende verheugden zij zich bovenmate
en hun bittere armoede werd overrijk in mildheid.
Want zij hebben naar vermogen gegeven.
Ik moet eigenlijk zeggen, boven hun vermogen.
Uit eigen beweging vroegen ze ons nadrukkelijk om de gunst,
deel te mogen nemen aan de ondersteuning van de heiligen.
Ze gaven meer dan wij durfden hopen;
ze gaven zichzelf, in de eerste plaats aan de Heer,
maar dan ook, door de wil van God, aan ons.
Hierdoor bemoedigd vroeg ik aan Titus,
om ook het goed werk, waarmee hij al eerder begon,
bij jullie tot een goed einde te brengen.
Wel, jullie munten al uit op zoveel vlakken:
in geloof, welsprekendheid, kennis,
in inzet op elk gebied, in jullie liefde voor ons.
Laat dan ook dit goed werk uitmuntend slagen!
Ik zeg dit niet als een bevel,
ik wil de oprechtheid van je liefde testen aan de inzet van anderen.
Want de liefde van onze Heer Jezus Christus
hoef ik jullie niet te herinneren:
hoe Hij omwille van jullie arm is geworden, terwijl Hij rijk was,
zodat jullie rijk zouden worden door zijn armoede.Stilstaan bij …

Macedonië
Streek in het noord-oosten van Griekenland, met daarin de steden Filippi, Tessalonica en Berea. De overheersing van de Romeinen en een reeks burgeroorlogen hadden de streek erg verarmd.

Heiligen
Hiermee bedoelde Paulus de christenen van Jeruzalem.

Titus
Deze medewerker van Paulus was een niet-joodse (Griekse) christen, afkomstig uit Antiochië.
Hij werd de eerste bisschop van Kreta, waar hij op hoge leeftijd overleed.

Rijk / arm
Paulus gebruikt deze woorden figuurlijk. Maar het is niet duidelijk of hij het ‘arm worden’ van Jezus zag in zijn menswording, in zijn dood op het kruis of in beide.

Bij de tekst

De christenen van Jeruzalem

De christenen van Jeruzalem kenden al van in het begin veel financiële moeilijkheden. De breuk met familie, vrienden en kennissen die joden waren gebleven, zorgde daarvoor. Sommigen verloren daardoor ook hun baan.
Al heel vroeg moedigde Paulus andere christenen aan om hun mede-christenen in Jeruzalem financieel te steunen.