Loading...
 

FILIPPI

2 Ruïnes Filippi

FILIPPI

Ruïnes van Filippi (Foto Wikipedia)


…page…

Eerste kennismaking

Waar?

Waar

Filippi was de belangrijkste stad in de provincie Macedonië tijdens de Romeinse overheersing. De stad lag op een heuvel bij het riviertje Gangites, aan de Via Egnatia.

Ten westen van de stad lopen verschillende beekjes uit in een uitgestrekt drassig gebied dat in de oudheid een berucht moeras was.
De akropolis van Filippi bevond zich op een grote rotsformatie in het noordoosten van de stad.
Opgravingen tonen dat de Via Egnatia midden door de stad liep.Over de naam Filippi

Filippi werd in 360 voor Christus gesticht door Griekse kolonisten van het eiland Thassos. Ze noemden de plaats Krenides, een naam die afgeleid was van het Griekse woord voor 'bron', omdat er op die plaats veel bronnen waren.
Toen het stadje werd aangevallen door Traciërs, riepen de bewoners de hulp in van Filippos II, de koning van Macedonië en vader van Alexander de Grote. Die verdreef de Traciërs, nam het stadje in, noemde het naar zichzelf en liet er in 256 voor Christus zijn residentie bouwen.Meer over Filippi

Goud- en zilvermijnen in de buurt vormden een belangrijke bron van inkomsten van de stad.

In 146 voor Christus werd heel Macedonië één enkele Romeinse provincie.
Onder keizer Augustus werd Filippi een Romeinse kolonie. Hij gaf de stad de naam 'Colonia Augusta Julia Philippensis'. Dit had voor gevolg dat Filippi o.m. vrijgesteld was van het betalen van belastingen en wellicht ook een beperkt Romeins burgerschap kreeg, zodat de burgers zich sterker met Rome verbonden voelden.

In de middeleeuwen raakte de stad in verval.Paulus en Filippi

Voor het eerst in Europa
Paulus bleek aanvankelijk niet van plan om naar Europa te gaan. Maar op een dag droomde hij dat een man uit Macedonië hem smeekte om te komen.

Filippi was de eerste plaats in Europa waar Paulus rond 50 na Christus een christelijke gemeente stichtte. Met die gemeenschap van christenen had hij een heel hartelijke band. Het was ook de enige gemeente die Paulus financieel ondersteunde, iets waarvoor hij heel dankbaar was.

Paulus kwam zeker drie keer in Filippi. Tijdens één van die keren kreeg hij stokslagen op het forum / agora.Joden in Filippi
Omdat de kleine groep joden in Filippi geen synagoge had, kwam ze op sabbat bijeen aan het riviertje Gangitis. Dit kan te maken hebben met de voorgeschreven wassingen.
Daar sprak Paulus hen over Jezus Christus.De gevangenis in Filippi
Er is één plaats in Filippi waar Paulus waarschijnlijk zeker geweest is: een laag gelegen overwelfde ruimte, die wellicht door Romeinen werd gebouwd en zich nu ongeveer drie meter onder het huidige straatniveau bevindt. Boven de gewelfde ruimte was er een kapel gebouwd. Daarom vermoeden archeologen dat dit de gevangenis was waar Paulus samen met Silas opgesloten werd. Die kapel was waarschijnlijk een soort herdenkingsmonument toen men nog wist waar de oude gevangenis zich bevond.
Brief van Paulus
Men veronderstelt dat de brief aan de christenen van Filippi, zoals die in de Bijbel staat, een samenvoeging is van drie brieven:
. een dankbrief (Filippenzen 4,10-20)
. een brief die Paulus schreef toen hij gevangen zat
. een brief waarin hij met scherpe woorden schrijft (Filippenzen 3,1b-4,1)

Die brief werd geschreven in koinè-Grieks, het Grieks dat de mensen toen spraken. Het lijkt echte correspondentie geweest te zijn, iets wat men niet altijd van de andere brieven kan zeggen. Er komen ook persoonlijke bedenkingen van Paulus in voor over zijn gevangenschap (Rome?), zijn verbondenheid met Christus ...
Die brief werd waarschijnlijk geschreven rond 61 / 62.Actuele situatie

Vandaag zijn er alleen nog wat ruïnes over van de oude stad. Het gevolg van branden en aardbevingen.

Wetenswaardigheden

Via Egnatia

Die weg, die rond het jaar 146 voor Christus werd aangelegd, werd genoemd naar Gaius Egnatius, de proconsul van Macedonië, die daarvoor de opdracht gaf. Het was een belangrijke heirbaan en handelsweg die de oostkust van de Adriatische Zee verbond met Byzantium (// Istanbul // Constantinopel). Uit opgravingen blijkt dat die Via Egnatia midden door Filippi liep en dat er een tamelijk groot forum aan lag.
Paulus maakte ongetwijfeld gebruik van die weg tussen Neapolis en Tessalonica.Forum

Het forum / marktplein vormde het centrum van de stad.
Marcus Aurelius liet het aanleggen in de tweede eeuw voor Christus.
Het plein werd met marmeren tegels geplaveid (100 op 50 meter). Aan drie zijden van het plein stonden lage tribunes en portieken.
Errond kwamen de belangrijkste openbare gebouwen: tempel, bibliotheek, bestuurlijke gebouwen.De kolonie Filippi

Filippi werd een Romeinse kolonie (colonia). Veel Romeinse veteranen kregen er een stuk land als beloning voor bewezen diensten.
Zo’n kolonie werd volgens Romeins recht bestuurd.
Als kolonie zag Filippi er uit als Rome in het klein. Er was een Romeins forum / agora: een markt met tempels voor de staatsgoden en enkele overheidsgebouwen. De magistraten hadden Romeinse titels, de inscripties waren in het Latijn en alle burgers bezaten het Romeinse burgerrecht en brachten offers aan de keizer.VIP's in Filippi

Lydia

Toen Paulus in Filippi was, ging hij op een sabbat samen met Silas, een van zijn beste medewerkers, de stad uit in de richting van de rivier. Ze dachten dat daar een plaats was waar mensen bijeen kwamen om te bidden. Ze gingen er zitten en praatten met de vrouwen die daar bijeen kwamen. Een van hen was Lydia. Zij was uit Tyatira en had een handel in purperstoffen, een stof die erg in de smaak viel van Romeinse officiers die er mantels van lieten maken.
Lucas noemde haar een 'godvrezende' vrouw, een manier om te zeggen dat zij een niet-joodse vrouw was die zich tot het jodendom had bekeerd.
Later liet Lydia zich dopen als christen, samen met heel haar gezin. Als
Paulus in Filippi was, verbleef hij in haar huis (Handelingen 16, 15).De cipier van de gevangenis in Filippi

Toen de eigenaars van een slavin die Paulus genas, merkten dat ze hun bron van inkomsten kwijt waren, grepen ze Paulus en Silas vast en sleurden hen voor de bestuurders van de stad. Die stuurden hen naar de gevangenis. De cipier die hen moest bewaken sloot hen op in de binnenste kerker van het gebouw en maakte hun voeten vast in een blok hout.
Om middernacht was er een hevige aardbeving. De deuren van de gevangenis sprongen open en de kettingen raakten los uit de muur. Toen de cipier dat zag dacht hij dat de gevangenen ontsnapt waren en wilde daarom zelfmoord plegen. Maar Paulus hield hem tegen. Toen vroeg de cipier aan Paulus en Silas: ‘Wat moet ik doen om gered te worden?’ Ze zeiden: ‘Geloof in Jezus.’ De cipier maakte hun wonden schoon, bracht hen naar zijn woning en gaf hun te eten.
(Naar het boek Handelingen)

Filippi in de Bijbel

Nieuwe Testament

Handelingen 16, 11-12
"Wij voeren dus af van Troas en koersten eerst naar Samotrake, de volgende dag naar Neapolis en vandaar naar Filippi, een stad in het eerste district van Macedonië en een kolonie. In die stad bleven we enkele dagen."
Lees meer


Handelingen 20, 6
"Zelf zeilden we na de dagen van de ongedesemde broden weg uit Filippi en binnen vijf dagen voegden wij ons bij hen in Troas, waar we zeven dagen bleven."


Brief van Paulus aan de christenen van Filippi