Loading...
 

aan de christenen van Filippi


...page... Wiki page pagination has not been enabled.

Inleiding

Filippi

In Filippi, in het noorden van het huidige Griekenland, startte Paulus met de eerste groep christenen op het Europese continent.
De evangelist Lucas schreef hierover in Handelingen 16.
Lees meer


Opbouw

Verschillende exegeten wijzen erop dat de brief van Paulus aan de christenen van Filippi samengesteld is uit meerder brieven die Paulus aan hen schreef. Dit is te merken aan een aantal 'breuklijnen' in de tekst, stukken tekst die geen verband hebben met wat er aan voorafgaat. Toch is er over het geheel van de brief een rode draad te vinden: vreugde. Die onderwerp komt in alle mogelijke varianten en synoniemen wel 14 keer voor in deze brief, zodat die ook de 'brief van de vreugde' wordt genoemd.

Overzicht van de uitgewerkte teksten

(De vetgedrukte referenties verwijzen naar teksten die tijdens de zondagsliturgie aan bod komen. De andere referenties verwijzen naar teksten die in de liturgie gelezen worden in de loop van de week.)
Filippenzen 1, 1-11
Filipenzen1, 18b-26
Filippenzen 1, 20c-24.27a: Leven of sterven

Filippenzen 2, 1-11: Verdeeldheid in Filippi
Filippensen 2, 5-11: De gezindheid van Jezus
Filippenzen 2, 6-11: Jezus, een voorbeeld
Filippenzen 2, 12-18:

Filippensen 3, 3-8a
Filippenzen 3, 8-14: Jezus kennen
Filippenzen 3, 17- 4, 1: Volg mijn voorbeeld

Filippenzen 4, 4-7: Wees blij!
Filippenzen 4, 6-9: De vrede van God
Filipppenzen 4, 10-19: De kracht die Jezus geeft
Filippenzen 4, 12-14.19-20: Dankbaar