Loading...
 

aan de christenen van Filippi

Inleiding
(De vetgedrukte referenties betreffen info en suggesties bij teksten die in de zondagsliturgie aan bod komen)


Filippenzen 1, 1-11: Het gebed van Paulus
Filippenzen 1, 4-6.8-11: Paulus dankt God
Filippenzen 1, 18b-26: Christus in het leven van Paulus
Filippenzen 1, 20c-24.27a: Leven of sterven

Filippenzen 2, 1-4: Denk ook aan anderen
Filippenzen 2, 1-11: Verdeeldheid in Filippi
Filippensen 2, 5-11: Het voorbeeld van Jezus
Filippenzen 2, 6-11: Jezus, een voorbeeld
Filippenzen 2, 12-18: Schitter als sterren aan de hemel

Filippensen 3, 3-8a: Jezus kennen overtreft alles
Filippenzen 3, 8-14: Jezus kennen
Filippenzen 3, 17- 4, 1: Volg mijn voorbeeld

Filippenzen 4, 4-7: Wees blij!
Filippenzen 4, 6-9: De vrede van God
Filipppenzen 4, 10-19: Woorden van dank
Filippenzen 4, 12-14.19-20: Dankbaar