Loading...
 

3e zondag van de advent C - tweede lezing

2 Foto


...page... Wiki page pagination has not been enabled.

Filippenzen 4, 4-7: Wees blij!

De tekst

Dichter bij de tijd

Wees altijd blij in de Heer.
Nog eens: wees altijd blij!
Alle mensen moeten jullie vriendelijkheid kennen.
De Heer is nabij.

Maak je geen zorgen,
maar vraag aan God alles wat je nodig hebt
door te bidden en te smeken
en nooit zonder te danken.

En de vrede van God,
die boven alle begrip gaat,
zal jullie hart en gedachten beschermen
in Christus Jezus.Stilstaan bij…

Bidden
Bidden is zijn gedachten en gevoelens afstemmen op die van God. Bidden is niet alleen de dingen zien vanuit het eigen standpunt, maar zich ook inleven in het standpunt en de visie van God.

Bidden is te vergelijken met spreken: men zegt tot God wat men hoopt, gelooft, verwacht... én met luisteren: men probeert stil te worden om God beter te leren kennen en aan te voelen wat God verwacht.

Vrede
(Hebreeuws = Sjalom)
Het joodse woord ‘sjalom’ dat gewoonlijk met ‘vrede’ vertaald wordt, bedoelt meer dan: ‘geen oorlog’. Het verwijst naar een harmonie, een tevredenheid die de mens vindt in zijn relatie met zichzelf, zijn medemens, de natuur, God.
Zo wordt "vrede" verbonden met: gezondheid, het bereiken van een hoge leeftijd, veiligheid, welvaart, vriendschap, eendracht, vertrouwen, kinderen, rechtvaardigheid, het kunnen slapen met een gerust hart, voldoende eten ...
Vrede gaat dus zowel om het materiële als het geestelijke welzijn van het individu als van de gemeenschap.

Beschermen
Paulus gebruikt hier een Grieks woord dat ook vaak gebruikt werd voor de bescherming van een stad door soldaten.

Bij de tekst

De christenen van Filippi

Klik hier voor meer informatie over Filippi.Populairste Bijbelvers

‘Wees over niets bezorgd, maar vraag God wat u nodig hebt en dank hem in al uw gebeden.’
Dit citaat uit Filippenzen 4 was in 2019 het meest gelezen Bijbelvers op de populaire app YouVersion.

Suggesties

Grote kinderen

DOEN

Dobbelsteen

(Bron: De Bijbel.nl/Bijbelbasics)

Paulus geeft in zijn brief een aantal richtlijnen hoe we kunnen leven.
De kinderen zoeken die zes richtlijnen op. (Blij zijn, vriendelijk zijn, zich geen zorgen maken, bidden, danken, vragen wat je nodig hebt)


Kubus


De kinderen maken een dobbelsteen om die tips van Paulus niet te vergeten. Op de zes zijvlakken schrijven ze de zes tips over.
Om de beurt gooien de kinderen met hun dobbelsteen. Ze bedenken wat ze kunnen doen met het woord dat ze gooiden. Bijvoorbeeld:
ik ben blij omdat…,
ik wil me geen zorgen maken over…,
ik wil God danken voor…
enzovoort.

EXTRA

Vrede

. Klik hier voor informatie en suggesties.Bidden

. Klik hier voor informatie en suggesties.