Loading...
 

Filippenzen 2, 12-18

2 Sterren

(Morguefile free stock photo license)


…page…

Filippenzen 2, 12-18: Schitter als sterren aan de hemel

De tekst

Dichter bij de tijd

(Bewerking: C. Leterme)

Dierbare vrienden, jullie luisterden altijd naar mij.
Blijf dit doen ook nu ik afwezig ben.
Werk aan jullie geluk met eerbied en respect voor God
Want God is het die zowel het willen als het doen
bij jullie tot stand brengt,
om zijn heilsplan te verwezenlijken.
Doe al wat jullie te doen hebben zonder morren of tegenspreken.
Zorg dat jullie onberispelijk en smetteloos zijn,
als onbesproken kinderen van God
in een verdorven en ontaarde generatie,
waarin jullie schitteren als sterren in het heelal.
Houdt vast aan het woord dat leven geeft.
Dan kan ik, als de dag van Christus komt, er trots op zijn
dat mijn werk en mijn inspanning niet tevergeefs waren.
Maar ook al wordt mijn bloed uitgegoten
bij de offerdienst van uw geloof,
dan nog wens ik mezelf en jullie allen geluk.
Wees ook blij en deel in mijn vreugde.Stilstaan bij …

Eerbied en respect
Letterlijk staat er: ‘met vrezen en beven’. Toen Paulus dit schreef was dit een manier van spreken, een uitdrukking die niet letterlijk moet genomen worden.

De dag van Christus
Paulus bedoelt hiermee de dag waarop Christus terugkomt.