Loading...
 

Filippenzen 2, 12-18

2 Sterren

(Morguefile free stock photo license)


…page…

Filippenzen 2, 12-18: Schitter als sterren aan de hemel

De tekst

’Bijbel in gewone taal’

(Deze Bijbeltekst komt uit de Bijbel in Gewone Taal, © Nederlands Bijbelgenootschap 2014, p. 1869)

Beste vrienden, jullie zijn altijd gehoorzaam geweest. Blijf dan ook steeds je best doen om gered te worden. Doe dat met eerbied en respect voor God. En doe dat niet alleen als ik bij jullie kom, maar juist ook nu ik niet bij jullie ben! God zelf zorgt ervoor dat jullie dat willen en kunnen. Zo goed is God voor jullie.
Doe alles zonder te klagen, en zonder ruzie te maken. Dan zullen jullie volmaakte kinderen van God zijn, zuiver en zonder fouten. Dan vallen jullie op tussen alle slechte en oneerlijke mensen, als sterren die schitteren in de nacht.
Houd vast aan het goede nieuws, dan krijg je het eeuwige leven. Dan zullen mijn werk en mijn moeite niet voor niets geweest zijn. En dan kan ik trots op jullie zijn op de dag dat Christus terugkomt.
Jullie geloof is een geschenk aan God. Want door te geloven dienen jullie God. Ik ben daar blij om, ook als ik zelf gedood word omdat ik het goede nieuws bekendmaak. Ik ben blij, samen met jullie allemaal. En ik wil dat jullie ook blij zijn, samen met mij.Dichter bij de tijd

(Bewerking: C. Leterme)

Lieve vrienden, jullie luisterden altijd naar mij.
Blijf dit doen ook nu ik afwezig ben.
Werk aan jullie geluk met eerbied en respect voor God
Want God is het die zowel het willen als het doen
bij jullie tot stand brengt,
om zijn heilsplan te verwezenlijken.
Doe al wat jullie te doen hebben zonder morren of tegenspreken.
Zorg dat jullie onberispelijk en smetteloos zijn,
als onbesproken kinderen van God
in een verdorven en ontaarde generatie,
waarin jullie schitteren als sterren in het heelal.
Hou vast aan het woord dat leven geeft.
Dan kan ik, als de dag van Christus komt, er trots op zijn
dat mijn werk en mijn inspanning niet tevergeefs waren.
Maar ook al wordt mijn bloed uitgegoten
bij de offerdienst van jullie geloof,
dan nog wens ik mezelf en jullie allen geluk.
Wees ook blij en deel in mijn vreugde.Stilstaan bij …

Eerbied en respect
Letterlijk staat er: ‘met vrezen en beven’. Toen Paulus dit schreef was dit een manier van spreken, een uitdrukking die niet letterlijk moest genomen worden.

De dag van Christus
Paulus bedoelt hiermee de dag waarop Christus terugkomt.