Loading...
 

Brief aan de Filippenzen: inleiding

Filippi

In Filippi, in het noorden van het huidige Griekenland, startte Paulus met de eerste groep christenen op het Europese continent.
De evangelist Lucas schreef hierover in Handelingen 16.
Lees meer

Opbouw

Verschillende exegeten wijzen erop dat de brief van Paulus aan de christenen van Filippi samengesteld is uit verschillende brieven die Paulus aan hen schreef. Dit is te zien aan een aantal 'breuklijnen' in de tekst, stukken tekst die geen verband hebben met wat er aan voorafgaat.

Toch is er in de brief een rode draad te vinden: vreugde. Dit onderwerp komt in alle mogelijke varianten en synoniemen wel 14 keer voor in deze brief, zodat die ook de 'brief van de vreugde' wordt genoemd.