Loading...
 

Filippenzen 1, 1-11

2 Vrede

(Morguefile free stock photo license)


…page…

Filippenzen 1, 1-11: Het gebed van Paulus

De tekst

Dichter bij de tijd

(Bewerking: C. Leterme)

Van Paulus en Timoteüs, dienaren van Christus Jezus,
aan alle heiligen in Christus Jezus te Filippi
met hun bisschoppen en diakens.
Genade zij jullie en vrede
van God onze Vader en de Heer Jezus Christus.

Ik dank God altijd als ik aan jullie denk,
bij al mijn gebeden voor jullie allemaal.
En ik bid met blijdschap,
omdat jullie vanaf het eerste moment tot op vandaag
hebben meegeholpen aan de verspreiding van het evangelie.

Ik ben er zeker van dat God die het goede werk in jullie begon,
het zal voltooien tegen de dag dat Christus Jezus terugkomt.
Het spreekt vanzelf dat ik zo over jullie denk,
want ik draag jullie allemaal in mijn hart.
Jullie hebben immers allemaal deel aan de genade die mij gegeven is,
of ik nu gevangen zit of de waarheid van het evangelie verdedig.
God weet hoe erg ik naar jullie uitkijk,
met de liefde van Christus Jezus zelf.
Dit is mijn gebed: dat jullie liefde steeds rijker wordt
aan inzicht en fijngevoeligheid,
zodat jullie weten waar het echt op aankomt.
Dan zullen jullie op de dag van Christus
ongerept en onberispelijk zijn,
vol van de vrucht van de gerechtigheid,
die komt van Jezus Christus, tot eer en lof van God.Stilstaan bij …

Gebeden
Bidden is zijn gedachten en gevoelens afstemmen op die van God. Bidden is niet alleen de dingen zien vanuit zijn eigen standpunt, maar zich inleven in het standpunt en de visie van God.

Bidden is te vergelijken met spreken: men zegt tot God wat men hoopt, gelooft, verwacht... én met luisteren: men probeert stil te worden om God beter te leren kennen en aan te voelen wat God verwacht.

De dag van Christus
Hiermee bedoelt Paulus het moment van de komst van Jezus, het moment waarop Hij komt om te oordelen en eeuwig leven te geven aan wie goed bevonden zijn.

Waar het op aankomt
Dit is wat God van de mensen verlangt van de mensen die zich bekeerd hebben in afwachting van de komst van Jezus.

Bij de tekst

De christenen van Filippi

Paulus en de christenen van Filippi konden het goed vinden met elkaar.
Klik hier voor meer informatie.Opbouw van de brief

Doorgaans begint Paulus in zijn brieven met:
. de adressering – in dit geval de christenen van Filippi
. dankzegging aan God
. smeekgebed voor de christenen, waarmee Paulus de inhoud van de brief inleidt: blijdschap

Suggestie

Klik hier voor informatie en suggesties ivm bidden.