Loading...
 

Filippenzen 3, 3-8a

2 Kruis


…page…

Filippenzen 3, 3-8a: Jezus kennen overtreft alles

De tekst

Dichter bij de tijd

(Bewerking: C. Leterme)

Wij die God aanbidden in de Geest, wij zijn de ware besnedenen.
Wij zoeken onze roem in Christus Jezus, niet in onszelf.
Ik kan eigenlijk met recht en reden beroep doen op menselijke voorrechten.
Als anderen menen dat te kunnen doen, dan kan ik dat zeker:
ik werd besneden toen ik acht dagen oud was
en behoor tot het volk Israël, tot de stam Benjamin.
Ik ben een geboren Hebreeër en beleef de Wet als een Farizeeër,
ik heb de Kerk fanatiek vervolgd, en leefde de Wet perfect na.
Maar wat winst was voor mij ben ik om Christus gaan zien als verlies.
Sterker nog, ik zie alles als verlies,
want mijn Heer Christus Jezus kennen overtreft alles.
Omwille van Hem heb ik alles prijsgegeven.Stilstaan bij …

Farizeeër
(Betekenis van de naam: ‘gescheidenen’, ‘afgescheidenen’ of ‘afgezonderden’)
Lid van een godsdienstige lekenbeweging, die ontstond in de 2e eeuw voor Christus.
Farizeeërs bestudeerden de wet van God nauwkeurig en leefden er ook naar. Ze wilden het godsdienstig leven van de joden verbeteren door een stipte naleving van de Wet te eisen. Omdat ze dat zo belangrijk vonden, beschouwden ze iedereen die de Wet en de voorschriften niet onderhield als zondaar.
Gewone mensen keken met bewondering en respect naar hen op.

Bij de tekst

Historische context

Blijkbaar zijn er in de gemeenschap van christenen in Filippi christenen, die zich beter voelden dan de anderen omdat ze voordien jood waren / besneden waren.
Daarom ook zegt Paulus in deze brief zo nadrukkelijk dat hij een jood is (besneden, behorend tot de stam Benjamin, Farizeeër). Maar ook dat dit uiteindelijk niets voorstelt, alleen de verbondenheid met Christus Jezus telt.Besnijdenis

Mannelijke joden worden op de achtste dag na hun geboorte besneden. Op die manier tonen ze dat ze behoren bij Jahwe.
In deze tekst zegt Paulus dat echte besnedenen, dus mensen die echt behoren bij God, Jezus volgen.