Loading...
 

Filippenzen 1, 18b-26

2 Foto

(Morguefile free stock photo license)


…page…

Filippenzen 1, 18b-26: Christus in het leven van Paulus

De tekst

Dichter bij de tijd

(Bewerking: C. Leterme)

Wat telt is dat Christus verkondigd wordt, met of zonder bijbedoeling.
En daarvoor ben ik blij. En dat zal mij ook blijvend blij maken.
Want ik weet dat dit zal leiden op mijn redding,
dankzij jullie gebed en de bijstand van de Geest van Jezus Christus.
Dit is mijn vurig verlangen en mijn vaste hoop:
dat ik mij nergens voor hoef te schamen,
en dat Christus in volle openheid zoals steeds
ook nu geëerd wordt in mijn persoon,
of ik blijf leven of moet sterven.
Want voor mij is leven Christus en sterven winst.
Maar blijf ik leven, dan kan ik vruchtbaar werk doen.
Daarom weet ik niet wat ik moet kiezen.
Ik word naar twee kanten getrokken:
ik verlang te sterven en bij Christus te zijn,
want dat is verreweg het beste.
Maar voor jullie is het beter dat ik blijf leven.
En omdat ik hiervan overtuigd ben,
weet ik ook dat ik zal blijven leven en gespaard zal blijven voor u allen,
zodat jullie geloof groter en vreugdevoller wordt.
Dan zullen jullie, wanneer ik weer bij jullie kom,
een nieuwe reden hebben om trots te zijn op mij in Christus Jezus.

Bij de tekst

Sterven is winst

De gedachte dat sterven winst is, komt uit de Griekse wereld.
Paulus ging ervan uit dat hij na zijn dood bij Christus zal zijn. Dit beschouwde hij als winst ten opzichte van de situatie waarin hij schreef (hij zat in de gevangenis).
Hij vindt zijn leven zo vol van Christus dat hij niet meer zelf leeft, maar Christus in hem.