Loading...
 

2e zondag van de veertigdagentijd C - tweede lezing

2 Kruis


...page... Wiki page pagination has not been enabled.

Filippenzen 3, 17 - 4, 1: Volg mijn voorbeeld

De tekst

Dichter bij de tijd

(Bewerking: C. Leterme)

Broeders, volgt mijn voorbeeld
en kijk goed naar hen die al leven zoals ik.
Want velen leiden een leven ...
- ik heb u dat al vaak gezegd, zelfs met tranen in mijn ogen -
als vijanden van het kruis van Christus.
Zij gaan hun ondergang tegemoet.
Hun buik is hun god, hun schande is hun eer,
zij hebben alleen aandacht voor het aardse leven.
Maar ons vaderland is in de hemel,
van daar verwachten wij onze redder, de Heer Jezus Christus.
Hij zal ons zwakke lichaam herscheppen
en het gelijkmaken aan zijn verheerlijkt lichaam,
met dezelfde kracht waarmee Hij alles aan zich kan onderwerpen.
Daarom broeders, van wie ik houd en naar wie ik zo verlang,
die mijn vreugde en mijn kroon zijn,
houdt u sterk in de Heer.Stilstaan bij …

Vijanden van het kruis van Christus
Paulus bedoelt hiermee slechte of afvallige gelovigen – of ook gelovigen die niet wille lijden.

Vaderland
Hiermee wordt een Romeinse ‘kolonie’ bedoeld. Dit was een plaats waar men burgerrechten heeft. Iets wat in de tijd van Paulus niet vanzelfsprekend was. Wie burgerrechten had, stond in aanzien.

Bij de tekst

Filippi

Filippi was ten tijde van Paulus, een belangrijke stad, een Romeinse kolonie in het oosten van Macedonië (in het tegenwoordige Griekenland). De stad lag aan de via Egnatia, een militaire heirbaan die Rome met Constantinopel (Istanbul) verbond.

Omdat het kleine groepje joden in Filippi geen synagoge heeft, komen ze bijeen aan de rivier. Daar spreekt Paulus voor het eerst in Europa over Jezus.
Paulus werd in Filippi gevangen gezet in een kerker die nog steeds bestaat. Daarna ging hij verder naar Tessaloniki.
Lees meer over Filippi.Paulus gevangen

Waarschijnlijk zat Paulus gevangen te Rome toen hij de brief naar de christenen van Filippi schreef in het jaar 61 of 62. Het kan ook dat hij de brief rond 55 schreef - dan zat Paulus gevangen te Efese. Een aantal christenen uit Filippi waren Paulus in de gevangenis komen bezoeken en hadden giften voor hem mee om hem te ondersteunen. Paulus dankt hen daarvoor in zijn brief.Brief aan de christenen van Filippi

Zoals deze brief er nu uitziet, veronderstelt men dat deze brief een samenvoeging is van drie brieven:
. een dankbrief
. een brief die Paulus schreef toen hij gevangen zat
. een brief waarin hij met scherpe woorden schrijft
Deze brief lijkt echte correspondentie geweest te zijn, wat niet altijd van de andere brieven kan gezegd worden.