Loading...
 

2e zondag van de advent C - tweede lezing

2. Bidden

(Morguefile free stock photo license)


…page…

Filippenzen 1, 4-6.8-11: Paulus dankt God

De tekst

’Bijbel in gewone taal’

(Deze Bijbeltekst komt uit de Bijbel in Gewone Taal, © Nederlands Bijbelgenootschap 2014, p. 1867)

En elke keer als ik voor jullie bid, doe ik dat met vreugde. Want vanaf de dag dat jullie zijn gaan geloven, hebben jullie altijd meegeholpen om het goede nieuws bekend te maken.
Eén ding weet ik heel zeker: God maakt nieuwe mensen van jullie. Hij is daar al mee begonnen, en op de dag dat Jezus Christus terugkomt, zullen jullie volmaakt zijn.

God weet hoe ik ernaar verlang om jullie allemaal te ontmoeten. Hij weet dat ik jullie liefheb, net zoals Jezus Christus jullie liefheeft.
Ik bid dat jullie liefde steeds groter wordt. Want dan zullen jullie steeds meer weten en begrijpen. Dan weten jullie wat echt belangrijk is. Dan zullen jullie goed leven, als mensen die gered zijn door Jezus Christus. Dan leven jullie tot eer van God.Dichter bij de tijd

(Bewerking: C. Leterme)

Ik dank God altijd als ik aan jullie denk,
bij al mijn gebeden voor jullie.
En ik bid met blijdschap,
omdat jullie vanaf het eerste moment tot op vandaag
meegeholpen hebben aan de verspreiding van het evangelie.
Ik ben er zeker van dat God, die het goede werk in jullie begon,
dat zal voltooien tegen de dag dat Christus Jezus terugkomt.

God weet hoe erg ik naar jullie uitkijk,
met de liefde van Christus Jezus zelf.
Dit is mijn gebed:
dat jullie liefde steeds rijker wordt
aan inzicht en fijngevoeligheid,
zodat jullie weten waar het echt op aankomt.
Dan zullen jullie op de dag van Christus
zuiver en onberispelijk zijn,
vol van de vruchten van de gerechtigheid,
die komen van Jezus Christus,
tot eer en lof van God.Stilstaan bij …

Gebeden
Bidden is: zijn gedachten en gevoelens afstemmen op die van God. Bidden is niet alleen de dingen zien vanuit zijn eigen standpunt, maar zich inleven in het standpunt en de visie van God.

Bidden is te vergelijken met spreken: men zegt tot God wat men hoopt, gelooft, verwacht... én met luisteren: men probeert stil te worden om God beter te leren kennen en aan te voelen wat God verwacht.

De dag van Christus
Hiermee bedoelt men het moment van de komst van Jezus, het moment waarop Hij komt om te oordelen en eeuwig leven te geven aan wie goed bevonden is.

Waar het op aankomt
Dit is wat God van de mensen verlangt van de mensen die zich bekeerden in afwachting van de komst van Jezus.

Bij de tekst

De christenen van Filippi

Paulus en de christenen van Filippi konden het goed vinden met elkaar.
Klik hier voor meer informatie.Opbouw van de brief

Doorgaans begint Paulus zijn brieven met:
. de adressering – in dit geval de christenen van Filippi
. een dankzegging aan God
. een smeekgebed voor de christenen, waarbij Paulus de inhoud van zijn brief inleidt. In dit geval: blijdschap.Kerstmis?

Paulus schreef dit toen Jezus al gestorven, begraven en verrezen was. Hij kijkt dus niet vooruit naar Kerstmis, maar naar de voltooiing van de schepping in Christus, iets wat nog heel ver weg is.

Suggestie

BIDDEN

Klik hier voor informatie en suggesties ivm bidden.