Loading...
 

Filippenzen 2, 1-4

2 Foto

(Morguefile free stock photo license)


...page... Wiki page pagination has not been enabled.

Filippenzen 2, 1-4: Denk ook aan anderen

De tekst

Dichter bij de tijd

(Bewerking: C. Leterme)

Mag ik jullie in naam van Christus
vermanen en liefdevol moed inspreken?

Als gemeenschap van Geest,
en gevoelens van hartelijkheid en meeleven jullie iets zeggen,
maak mij dan helemaal blij
door jullie eenheid van denken,
jullie eenheid in de liefde,
jullie saamhorigheid en eensgezindheid.

Doe niets uit partijzucht of ijdelheid,
maar zie de ander in alle bescheidenheid als belangrijker dan jezelf.
Denk niet alleen aan jullie eigen belangen,
maar ook aan die van de anderen.

Bij de tekst

De christenen van Filippi

Klik hier voor meer informatie.Bedoeling van Paulus

Paulus wil dat de christenen van Filippi zich wat nederiger zouden opstellen en ook aan de belangen van anderen zouden denken.

Suggestie

Jongeren

VERTELLEN

Koffie

(C. LETERME, Parels van verhalen, uitgeverij Averbode 2019, p. 172)

In Venetië dronken twee toeristen een kopje koffie.
Terwijl ze ervan genoten, kwam er een vrouw binnen.
Ze ging zitten aan de tafel naast hen.
Een ober ging naar haar toe en de vrouw bestelde:
‘Eén kopje koffie, en eentje voor aan de muur.’
De toeristen keken vol verbazing.
Koffie voor aan de muur?!?
De vrouw betaalde voor twee kopjes koffie.
Wanneer ze vertrok prikte de ober een blaadje op de muur
waarop stond: ‘Eén kopje koffie’.

De toeristen kletsten gezellig verder.
Terwijl ze daar zaten,
kwamen er twee mannen binnen,
Ze bestelden samen drie kopjes koffie,
twee om op te drinken en één voor aan de muur.
Ook deze keer schreef de ober op een blaadje:
‘Eén kopje koffie’
en prikte het op de muur.
De toeristen vonden dit vreemd.
Ze betaalden voor hun eigen koffie en vertrokken.

Een paar dagen later waren ze terug in hetzelfde café.
Terwijl ze genoten van hun koffie
kwam een armoedig uitziende man binnen.
Hij ging zitten, keek naar de muur en zei:
‘Eén kopje koffie van de muur graag.’
De ober serveerde de koffie aan de man.
De man dronk zijn koffie
en verliet het café zonder te betalen.
Dan pakte de ober een papiertje van de muur
en gooide het in de prullenbak.