Loading...
 

5e zondag van de veertigdagentijd C - tweede lezing

2 Vuilnis


...page... Wiki page pagination has not been enabled.

Filippenzen 3, 8-14: Jezus kennen

De tekst

Dichter bij de tijd

(Bewerking: C. Leterme)

Voor mij is alles waardeloos.
Mijn Heer Christus Jezus kennen, dat is het belangrijkste.
Omwille van Hem heb ik alles prijsgegeven.
Ik vind alles zelfs vuilnis,
als het erom gaat Christus te winnen en één te zijn met Hem,
niet door mijn eigen gerechtigheid die gebaseerd is op de wet,
maar met de gerechtigheid die er is door het geloof in Christus,
de gerechtigheid die van God komt en steunt op het geloof.

Ik wil Christus kennen,
ik wil de kracht van zijn verrijzenis ervaren
en wil delen in zijn lijden.
Ik wil steeds meer op Hem lijken in zijn dood
in de hoop zelf ook uit de dood op te staan.
Niet dat ik daar al ben, of dat ik volmaakt ben!
Maar ik streef er vurig naar die volmaaktheid te grijpen,
omdat ik ook gegrepen ben door Christus Jezus.

Nee, broeders en zusters, ik beeld mij niet in er al te zijn.
Alleen dit: ik vergeet het verleden,
en denk alleen maar aan de toekomst.
Ik storm af op het doel:
de hemelse prijs waarvoor God mij roept.Stilstaan bij …

Heer
In de tijd van Paulus gebruikten de Romeinen het woord ‘heer’ ook voor de keizer van Rome.

Bij de tekst

Filippi

Filippi was ten tijde van Paulus, een belangrijke stad, een Romeinse kolonie in het oosten van Macedonië (in het tegenwoordige Griekenland). De stad lag aan de via Egnatia, een militaire heirbaan die Rome met Constantinopel (Istanbul) verbond.
Lees meer over Filippi.

Suggestie

Jongeren

VERDIEPEN

Paulus vindt alles ‘vuilnis’ in vergelijking met: ‘Jezus beter leren kennen’.

Vuilnisbak

Zoek op wat jij zelf bij de ‘vuilnis’ kunt plaatsen in het licht van wat Jezus te zeggen heeft.