Loading...
 

27e zondag door het jaar - tweede lezing

File6421236018110


...page... Wiki page pagination has not been enabled.

Filippenzen 4, 6-9: De vrede van God 

De tekst

Dichter bij de tijd

(Bewerking: C. Leterme)

Geliefde broeders en zusters,
Maak u geen zorgen,
maar maak al uw wensen bij God bekend
door te bidden en te smeken en te danken.
En de vrede van God, die alle begrip te boven gaat,
zal uw hart en uw gedachten bewaren in Christus Jezus.

Tenslotte, broeders en zusters,
blijf aandacht besteden aan al wat waar en edel is,
rechtvaardig en rein, beminnelijk en aantrekkelijk,
aan al wat goed is en lof verdient.
Breng in praktijk wat ik u geleerd en overgeleverd heb
in mijn woorden en daden.
Dan zal God die vrede geeft, met u zijn.Stilstaan bij ...

Bidden
Bidden is zijn gedachten en gevoelens afstemmen op die van God. Bidden is niet alleen de dingen zien vanuit zijn eigen standpunt, maar zich inleven in het standpunt en de visie van God.

Bidden is te vergelijken met spreken: men zegt tot God wat men hoopt, gelooft, verwacht... én met luisteren: men probeert stil te worden om God beter te leren kennen en aan te voelen wat God verwacht.

Vrede
(= Sjalom)
Het joodse woord ‘sjalom’ dat gewoonlijk met ‘vrede’ vertaald wordt, zegt meer dan ‘geen oorlog’. Het verwijst naar een harmonie, een tevredenheid die de mens vindt in zijn relatie met zichzelf, zijn medemens, de natuur, God.
Zo wordt "vrede" verbonden met: gezondheid, het bereiken van een hoge leeftijd, veiligheid, welvaart, vriendschap, eendracht, vertrouwen, kinderen, rechtvaardigheid, het kunnen slapen met een gerust hart, voldoende eten ... Het gaat dus zowel om het materiële als het geestelijke welzijn van de enkeling als van de gemeenschap.

Bij de tekst

De christenen van Filippi

Klik hier voor meer informatie.

Suggesties

Klik hier voor informatie en suggesties ivm vrede.

Klik hier voor informatie en suggesties ivm bidden.