Loading...
 

26e zondag door het jaar A - tweede lezing

2 Eenheid


...page... Wiki page pagination has not been enabled.

Filippenzen 2, 1-5: VERDEELDHEID IN FILIPPI

De tekst

Dichter bij de tijd

Mag ik jullie in naam van Christus
vermanen en liefdevol moed inspreken?

Als gemeenschap van Geest,
en gevoelens van hartelijkheid en meeleven jullie iets zeggen,
maak mij dan helemaal blij
door jullie eenheid van denken,
jullie eenheid in de liefde,
uw saamhorigheid en eensgezindheid.

Doe niets uit partijzucht of ijdelheid,
maar zie de ander in alle bescheidenheid als belangrijker dan jezelf.
Denk niet alleen aan jullie eigen belangen,
maar ook aan die van de anderen.
Laat jullie leiden door het voorbeeld van Christus Jezus.

Bij de tekst

De christenen van Filippi

Klik hier voor meer informatie.Bedoeling van Paulus

Paulus wil dat de christenen van Filippi zich wat nederiger zouden opstellen. Want gebrek aan bescheidenheid is de grote oorzaak van ruzies en verdeeldheid. Daarvoor verwijst hij naar Christus, de 'zoon van God' die mens geworden is.

Filippenzen 2, 6-11: JEZUS, EEN VOORBEELD'' 

Klik hier voor informatie bij het tweede deel van deze tekst, die bestaat uit een oude hymne die de eerste christenen kenden.