Loading...
 

Filippenzen 4, 10-19

2 Dank

(Morguefile free stock photo license)


…page…

Filippenzen 4, 10-19: Woorden van dank

De tekst

Dichter bij de tijd

(Bewerking: C. Leterme)

Dankzij de Heer ben ik bijzonder blij
dat jullie sympathie voor mij
eindelijk de kans kreeg om zich te laten zien.
Het ontbrak jullie niet aan de goede wil
maar aan de gunstige gelegenheid.
Ik zeg dit niet omdat ik tekort kom,
want ik heb geleerd om in alle omstandigheden voor mezelf te zorgen.
Ik weet wat armoede is, ik weet wat rijkdom is.
Ik ken daar alles van.
Ik kan volop eten en ik kan honger lijden,
ik ben vertrouwd met overvloed en met gebrek.
Ik kan alles aan dankzij Hem die mij kracht geeft.
Toch was het goed dat jullie mij hielpen in mijn moeilijkheden.
Jullie weten het zelf ook wel, christenen van Filippi:
toen ik na mijn vertrek uit Macedonië het evangelie begon te prediken
waren jullie de enigen die voor mij een lopende rekening openden.
Al in Tessalonica stuurden jullie me tot tweemaal toe wat ik nodig had.
Niet dat het mij om jullie giften te doen is.
Wat is zoek is uw eigen voordeel,
het steeds aangroeiend tegoed op jullie rekening!
Al wat mij toekwam heb ik al ontvangen, en meer dan dat.
Ik heb genoeg, dank zij Epafroditus, die mij uw gaven heeft gebracht.
Die zijn voor God een welriekende en aangenaam offer,
dat Hij graag heeft.
Mijn God zal met goddelijke overvloed in al jullie noden voorzien
door jullie de heerlijkheid te geven in Christus Jezus.Stilstaan bij …

In alle omstandigheden voor zichzelf zorgen
Paulus citeert hier het ideaal van de Griekse wijsgeren om zichzelf genoeg te zijn (autarkeia).

Hulp bij moeilijkheden
Normaal weigerde Paulus elke materiële ondersteuning, behalve als die kwam van de Christenen in Filippi. Met die christenen had hij een heel warme relatie.

Lopende rekening
Paulus maakt hier gebruik van vakterminologie uit de zakenwereld.

Bij de tekst

Gevangenis

De brief aan de christenen van Filippi schreef Paulus toen hij in de gevangenis zat. Lange tijd dacht men dat hij er de gevangenschap in Rome mee bedoelde, maar nu denken veel exegeten dat het wellicht om een gevangenschap in Efeze ging.
Paulus was blij met de materiële steun, omdat men in de gevangenis moest leven op eigen kosten.