Loading...
 

Filippenzen 4, 10-19

2 Dank

(Morguefile free stock photo license)


…page…

Filippenzen 4, 10-19: Woorden van dank

De tekst

’Bijbel in gewone taal’

(Deze Bijbeltekst komt uit de Bijbel in Gewone Taal, © Nederlands Bijbelgenootschap 2014, p. 1872)

Ik ben erg blij dat wij bij elkaar horen door ons geloof in de Heer. Want jullie hulp aan mij laat zien dat jullie aan me denken. Ik wist natuurlijk allang dat jullie aan me denken. Maar nu hebben jullie eindelijk de kans gekregen om dat ook te bewijzen.
Ik wil niet klagen dat ik het zo moeilijk heb. Want ik heb geleerd om in alle situaties tevreden te zijn. Ik weet hoe het is om arm te zijn, en ik weet hoe het is om rijk te zijn. Ik heb alle situaties meegemaakt: Soms had ik veel te eten, en soms had ik honger. Soms was ik rijk, en soms had ik helemaal niets. Ik kan alles verdragen, omdat de Heer mij kracht geeft.
Toch was het heel goed van jullie om mij te helpen in mijn moeilijke situatie.

Vrienden in Filippi, jullie weten hoe het gegaan is. Nadat ik bij jullie het goede nieuws verteld had, vertrok ik uit Macedonië. Geen enkele kerk was bereid om te zorgen voor mij en mijn werk, behalve jullie. Zelfs toen ik nog maar net op reis was, in Tessalonica, stuurden jullie mij al twee keer het geld dat ik nodig had.
Dat jullie mij steunen, vind ik niet het belangrijkste. Het belangrijkste is, dat jullie hemelse beloning groter en groter wordt. Alles waar ik recht op had, heb ik nu wel van jullie gekregen. En meer dan dat! Ik heb nu meer dan genoeg, door alles wat jullie aan Epafroditus meegegeven hebben. Alles wat jullie mij geven, is een geschenk waar God blij mee is. Het is voor hem als de heerlijke geur van offers. Mijn God zal jullie alles geven wat jullie nodig hebben. Hij zal zijn hemelse rijkdom met jullie delen, dankzij Jezus Christus.Dichter bij de tijd

(Bewerking: C. Leterme)

Dankzij de Heer ben ik bijzonder blij
dat jullie sympathie voor mij
eindelijk de kans kreeg om zich te laten zien.
Het ontbrak jullie niet aan de goede wil
maar aan de gunstige gelegenheid.
Ik zeg dit niet omdat ik tekort kom,
want ik heb geleerd
om in alle omstandigheden voor mezelf te zorgen.
Ik weet wat armoede is, ik weet wat rijkdom is.
Ik ken daar alles van.
Ik kan volop eten en ik kan honger lijden,
ik ben vertrouwd met overvloed en met gebrek.
Ik kan alles aan dankzij Hem die me kracht geeft.
Toch was het goed dat jullie me hielpen in mijn moeilijkheden.
Jullie weten het zelf ook wel, christenen van Filippi:
toen ik na mijn vertrek uit Macedonië het evangelie begon te prediken
waren jullie de enigen die voor mij een lopende rekening openden.
Al in Tessalonica stuurden jullie me tot tweemaal toe wat ik nodig had.
Niet dat het mij om jullie giften te doen is.
Wat is zoek is uw eigen voordeel,
het steeds aangroeiend tegoed op jullie rekening!
Al wat mij toekwam heb ik al ontvangen, en meer dan dat.
Ik heb genoeg, dankzij Epafroditus, die mij jullie gaven heeft gebracht.
Die zijn voor God een welriekende en aangenaam offer,
dat Hij graag heeft.
Mijn God zal met goddelijke overvloed in al jullie noden voorzien
door jullie de heerlijkheid te geven in Christus Jezus.Stilstaan bij …

In alle omstandigheden voor zichzelf zorgen
Paulus citeert hier het ideaal van de Griekse wijsgeren om zichzelf genoeg te zijn (autarkeia).

Hulp bij moeilijkheden
Normaal weigerde Paulus elke materiële ondersteuning, behalve als die kwam van de christenen in Filippi. Met hen had hij een heel warme relatie.

Lopende rekening
Paulus maakt hier gebruik van vakterminologie uit de zakenwereld.

Bij de tekst

Gevangenis

De brief aan de christenen van Filippi schreef Paulus toen hij in de gevangenis zat. Lange tijd dacht men dat hij er de gevangenschap in Rome mee bedoelde, maar nu denken veel exegeten dat het misschien wel om een gevangenschap in Efeze ging.
Paulus was blij met de materiële steun, omdat men in de gevangenis moest leven op eigen kosten.