Loading...
 

2 Korintiërs 9, 6-11

2 Graan

(Morguefile free stock photo license)


…page…

2 Korintiërs 9, 6-11: Met vreugde geven

De tekst

’Bijbel in gewone taal’

(Deze Bijbeltekst komt uit de Bijbel in Gewone Taal, © Nederlands Bijbelgenootschap 2014, p. 1841-1842)

Denk eraan: iemand die weinig zaait, zal ook weinig oogsten. Iemand die veel zaait, zal ook veel oogsten. Iedereen moet voor zichzelf besluiten hoeveel hij wil geven. Je moet van harte geven, en niet omdat het verplicht is. Want God houdt van mensen die met vreugde geven.
God heeft de macht om jullie al het goede te schenken. Hij kan jullie alles geven wat je nodig hebt. Zelfs zo veel dat jullie altijd meer dan genoeg hebben, en veel overhouden om andere mensen te steunen. Zo staat het ook in de heilige boeken: «Ze geven veel aan arme mensen. Altijd blijven ze het goede doen.»
Het is God die zorgt voor zaad om te zaaien en brood om te eten. Hij zal er ook voor zorgen dat jullie meer dan genoeg hebben. En dat jullie steeds meer goeddoen voor anderen.

God heeft jullie op veel manieren rijk gemaakt. Nu moeten jullie ook klaarstaan om anderen te helpen. Dan zullen de christenen in Jeruzalem God danken voor de steun die ze via mij van jullie krijgen.Dichter bij de tijd

(Bewerking: C. Leterme)

Bedenk: wie karig zaait, zal karig oogsten;
wie overvloedig zaait, zal overvloedig oogsten.
Laat iedereen geven wat die in zijn hart besloot,
zonder tegenzin en zonder dwang,
want God houdt van wie blijmoedig geeft.
En God heeft de macht
om jullie met allerlei gaven te overstelpen,
zodat jullie altijd in alle opzichten
van al het nodige voorzien zijn,
en nog ruim overhouden voor elk goed werk.
Zo staat er ook geschreven:
‘Hij geeft overvloedig aan de armen,
zijn mildheid zal altijd blijven.’
Hij die de zaaier zaad verschaft en voedsel om te eten,
zal ook jullie zaaigoed verschaffen en het vermenigvuldigen
en de oogst van uw mildheid doen groeien.
Zo worden jullie in elk opzicht rijk
en kunnen jullie alle soorten vrijgevigheid beoefenen.
En door onze bemiddeling,
is dat weer een reden om God te danken.