Loading...
 

2 Tessalonicenzen 2, 1-3a.14-17

2 Foto

(Morguefile free stock photo license)


…page…

2 Tessalonicenzen 2, 1-3a.14-17: Jezus komt terug

De tekst

Dichter bij de tijd

(Bewerking: C. Leterme)

Broeders.
In verband met de komst van onze Heer Jezus Christus
en onze hereniging met Hem,
vraag ik jullie om niet meteen je verstand te verliezen
en niet in paniek te raken door profetieën,
uitspraken of brieven die van mij zouden zijn,
en die beweren dat de dag van de Heer is aangebroken.
Laat jullie door niemand iets wijsmaken!
God heeft jullie geroepen door onze verkondiging van het evangelie,
zodat jullie delen in de heerlijkheid van onze Heer Jezus Christus.

Dus, broeders, twijfel niet
en houd jullie aan de overleveringen waarin ik jullie onderwezen heb,
hetzij mondeling hetzij schriftelijk.

Ik zou willen dat onze Heer Jezus Christus zelf,
en God, onze Vader,
die mij zijn liefde heeft getoond
en mij in zijn goedheid altijd heeft gesteund
en goede hoop gegeven,
jullie moed en sterkte geven
bij al het goede wat jullie zeggen en doen.Stilstaan bij …

Komst
Hiermee wordt de terugkomst van Jezus bedoeld. De verwachting van die terugkomst was zo groot dat veel christenen in Tessalonica niet alleen in paniek raakten, maar ook niet meer aan werken toe kwamen.

Bij de tekst

Historische context

De christenen van Tessalonica waren ervan overtuigd dat de eindtijd nabij was. Allerlei valse geruchten waren daar de oorzaak van. Paulus wil de gemoederen bedaren door hun aandacht te richten op het belangrijkste: het evangelie verkondigen om zo de heerlijkheid van de Heer Jezus Christus te verwerven.Zegengebed

Het einde van dit fragment is een zegengebed. In veel brieven van Paulus staat zo’n gebed. Veel van die gebeden kwamen uiteindelijk in de liturgie terecht.

Suggestie

Jongeren

INLEVEN

God, onze Vader

Lees het fragment uit de tweede brief aan de Tessalonicenzen opnieuw.
Sta stil bij het volgende:

God, onze Vader, heeft mij zijn liefde getoond.
Hij heeft mij in zijn goedheid altijd gesteund en goede hoop gegeven.
- Is dit iets wat jullie ook ervaren?
- Wanneer?

Overweging

Vincenzo Paglia

Jezus ontmoeten

(V. PAGLIA, Het woord van God elke dag 2016, Halewijn, 2015, p. 390)

'Filippus had de jonge profeet uit Nazaret al ontmoet en vertelt Natanaël over diens indrukwekkende kracht. Natanaël staat echter met zijn twee voeten op de grond: 'Nazaret? Kan daar iets goeds vandaan komen?' Filippus probeert niet om Natanaël op andere gedachten te brengen. Hij nodigt hem gewoon uit om Jezus te ontmoeten. Geloof is immers niet het resultaat van logische redeneringen, maar van een persoonlijke ontmoeting met Jezus.'