Loading...
 

2 Timoteüs 4, 1-8

2 Foto


…page…

2 Timoteüs 4, 1-8: Onderricht met groot geduld

De tekst

’Bijbel in gewone taal’

(Deze Bijbeltekst komt uit de Bijbel in Gewone Taal, © Nederlands Bijbelgenootschap 2014, p. 1901)

Maak Gods boodschap bekend. Het maakt niet uit of mensen er graag naar willen luisteren of niet. Je moet mensen die iets slechts gedaan hebben, streng toespreken en straffen. Maar je moet mensen ook nieuwe moed geven met je uitleg. Doe dat met veel geduld.
Dat is wat ik van je vraag, Timoteüs. En God en Jezus Christus weten dat. Jezus Christus zal komen als de hemelse koning. Dan zal hij rechtspreken over iedereen, over de levenden en de doden.
Doe je werk goed
De tijd komt dat mensen zich zullen verzetten tegen de juiste uitleg van het geloof. Ze zullen leraren zoeken die passen bij hun eigen ideeën, en die zeggen wat ze graag horen. De mensen zullen niet meer naar de waarheid luisteren, maar naar verzonnen verhalen.
Maar, Timoteüs, jij moet altijd helder blijven nadenken. Je moet niet bang zijn om te lijden. Doe je werk als boodschapper van het goede nieuws. En voer die taak goed uit.

Binnenkort komt er een einde aan mijn leven. Mijn leven is een offer voor God geweest. Ik heb gevochten voor het ware geloof. Ik heb de opdracht die ik van God gekregen heb, helemaal uitgevoerd. En ik heb mijn geloof niet verloren.
Het enige waar ik nog op wacht, is het eeuwige leven. Dat zal de Heer mij als beloning geven op de dag dat hij komt als rechtvaardige rechter. Dan geeft hij het eeuwige leven niet alleen aan mij, maar aan alle mensen die naar zijn komst verlangd hebben.Dichter bij de tijd

(Bewerking: C. Leterme)

Timoteüs, ik vraag je dringend voor God
en Christus Jezus, die levenden en doden zal beoordelen,
bij zijn verschijning en bij zijn koningschap:
verkondig het woord, dring aan te pas en te onpas,
weerleg, berisp, bemoedig,
in een woord, geef uw onderricht met groot geduld.
Want er komt een tijd
dat de mensen de juiste leer niet meer zullen verdragen.
Zij zullen rond zich een leraars verzamelen naar eigen smaak,
die zeggen wat ze graag horen.
En zij zullen hun oren sluiten voor de waarheid
en luisteren naar allerlei fabeltjes.
Maar jij, blijf nuchter bij dit alles, aanvaard je lijden,
doe je werk als evangelist, vervul je dienende taak.

Want wat mij betreft, mijn bloed wordt weldra geplengd,
binnenkort zal ik sterven. Ik heb de goede strijd gestreden,
de wedloop helemaal uitgelopen, het geloof bewaard.
Nu wacht me de krans, de beloning van wie rechtvaardig is.
Hiermee zal de Heer, de rechtvaardige rechter,
me belonen op de grote dag, en niet alleen mij, maar allen
die vol liefde uitkijken naar zijn komst.
Stilstaan bij …

Verschijning
Hiermee bedoelt Paulus de komst van Jezus op het einde der tijden.

Woord
Hiermee wordt het evangelie bedoeld.

Bij de tekst

Catechese

Paulus schijft in deze brief hoe men catechese kan geven. Het valt op dat hij oproept om dit te doen 'met groot geduld'.
Is dit nodig omdat de leerlingen er niet zo gemakkelijk bij kunnen, of moet de leraar geduldig op zoek gaan naar de juiste methode om het Woord zo goed mogelijk te brengen?

In Bijbelin1000seconden.be vind je alvast een hele waaier aan didactische hulpmiddelen bij het geven van catechese en godsdienstlessen.