Loading...
 

2 februari: Opdracht van de Heer A B C - tweede lezing

Hebreeën 2, 14-18: Een goede en betrouwbare hogepriester 

De tekst

’Bijbel in gewone taal’

(Deze Bijbeltekst komt uit de Bijbel in Gewone Taal, © Nederlands Bijbelgenootschap 2014, p. 1910)

Wij zijn dus Gods kinderen. Toch zijn we zwakke en sterfelijke mensen. Jezus werd mens zoals wij, en hij is gestorven. Alleen zo kon hij de duivel vernietigen, die de macht had over de dood. Wij waren ons hele leven bang voor de dood. Maar Jezus heeft ons van die angst bevrijd.
Het is duidelijk: Jezus is gekomen om de mensen te redden, niet om de engelen te redden. Hij redt ons, de nakomelingen van Abraham. En daarom moest hij een mens worden, precies zoals wij. Want alleen zo kon hij hogepriester worden bij God in de hemel. Nu is hij onze hogepriester, op wie we kunnen vertrouwen en die medelijden met ons heeft. Hij zorgt ervoor dat God onze zonden vergeeft.
Als wij in moeilijkheden komen, kan Jezus ons helpen. Juist omdat hij zelf zo veel heeft moeten lijden.Dichter bij de tijd

(Bewerking: C. Leterme)

Omdat kinderen van één familie
mensen zijn van vlees en bloed,
is de Zoon een mens geworden als zij,
om door zijn dood
de koning van de dood, de duivel, te vernietigen
en iedereen die slaaf was
te bevrijden van een levenslange angst voor de dood.

Het is duidelijk:
Jezus is niet begaan met het lot van engelen,
maar met dat van de nakomelingen van Abraham.
Daarom werd Hij een mens zoals wij.
Alleen dan kon Hij in zaken tussen God en zijn volk
een goede en betrouwbare hogepriester zijn,
die hun zonden kan verzoenen.
Want, omdat Hij zelf op de proef werd gesteld en geleden heeft,
kan Hij iedereen helpen die beproefd wordt.Stilstaan bij …

Hogepriester
Vroeger was de hogepriester de priester die in de tempel de verzoening bewerkte tussen God en de mensen.
De brief aan de Hebreeën noemt Jezus als dé hogepriester, want Hij is de eeuwige, betrouwbare hogepriester in de ‘hemelse tempel’.

Bij de tekst

Betekenis

Door zijn lijden vulde Jezus dit hogepriesterschap in op een bijzondere manier. Hij bewerkte verzoening door in alles solidair te zijn met de nakomelingen van Abraham.