Loading...
 

2 februari: Opdracht van de Heer A B C - tweede lezing

Israël Mei 2012 296


...page... Wiki page pagination has not been enabled.

Hebreeën 2, 14-18: Een goede en betrouwbare hogepriester 

De tekst

Dichter bij de tijd

(Bewerking: C. Leterme)

Omdat de kinderen van één familie
mensen zijn van vlees en bloed,
is de Zoon een mens geworden als zij,
om door zijn dood de koning van de dood, de duivel,
te vernietigen en zo iedereen te bevrijden die slaaf was
van een levenslange angst voor de dood.

Het is duidelijk:
Jezus is niet begaan met het lot van engelen,
maar met dat van de nakomelingen van Abraham.
Daarom moest Hij een mens worden zoals wij.
Alleen dan zou Hij in zaken tussen God en zijn volk
een goede en betrouwbare hogepriester zijn,
die verzoening bekomt voor hun zonden.
Omdat Hij zelf op de proef werd gesteld
en geleden heeft,
kan Hij iedereen helpen die beproefd wordt.Stilstaan bij …

Hogepriester
Vroeger was de hogepriester diegene die in de tempel de verzoening bewerkte tussen God en de mensen.
In de brief aan de Hebreeën is het Jezus die dé hogepriester is. Hij is de eeuwige, betrouwbare hogepriester in de ‘hemelse tempel’.

Bij de tekst

Betekenis

Door zijn lijden gaf Jezus op een bijzondere manier invulling aan het hogepriesterschap.
Hij bewerkte verzoening door in alles solidair te zijn met de nakomelingen van Abraham.