Loading...
 

20 december

2 Junior Reis 6jaucC4h0Aw Unsplash

Foto van Junior REIS in Unsplash (detail)
Rode draad in de lezingen
Een jonge vrouw wordt zwanger en zal een zoon kijgen die 'groot' is.


1e lezingAls Jesaja bij koning Achaz komt, zegt hij dat hij niet bang moet zijn en op God moet blijven vertrouwen. Het teken om dit te bevestigen is de geboorte van een zoon bij een jonge vrouw die hij de naam Immauel moet geven (= God met ons)
TussenzangPsalm 24 bezingt de Grote Koning die God zelf is.
EvangelieMaria, een jonge vrouw krijgt van de engel Gabriël te horen dat ze de moeder zal worden van een zoon die ze Jezus moet noemen. Hij is het die het volk van God zal leiden.Extra
. Advent
. Advent vieren
. Verhaal

5880 Bedelaar

De bedelaar
(C. LETERME, Een parel voor elke dag, uitgeverij Averbode 2007, p. 353)

Een oud joods verhaal
vertelt over een melaatse bedelaar.
Hij zit aan de poort van Rome
en wacht, en wacht ...
Die bedelaar is de Messias.

‘Op wie wacht hij dan?’
vroeg een kleinzoon aan zijn grootvader.
De oude man legde zijn hand
op het hoofd van het kind en zei:
‘Op jou, mijn jongen.’
‘En wat moet ik voor Hem doen?’
vroeg de jongen.

Na een lange stilte zei de grootvader:
‘Omdat de Messias melaats en verlamd is,
kan Hijzelf de vrede niet brengen
die God beloofd heeft.
Daarom zit Hij als een bedelaar
aan de poort van de stad.
Aan ieder die voorbij komt,
vraagt hij of hij Hem wil helpen.
Hij vraagt hen om te doen
wat Hij zelf had willen doen.’

(Naar een joods verhaal)