Loading...
 

22e zondag door het jaar B- eerste lezing

2 Foto

(Morguefile free stock photo license)


...page... Wiki page pagination has not been enabled.

Deuteronomium 4, 1-2 4, 6-8: Onderhoud de wetten die God geeft

De tekst

’Bijbel in gewone taal’

(Deze Bijbeltekst komt uit de Bijbel in Gewone Taal, © Nederlands Bijbelgenootschap 2014, p. 26-264)

Mozes zei tegen de Israëlieten: ‘Luister goed naar de wetten en regels van de Heer, die ik jullie leer. Als jullie je daaraan houden, zullen jullie lang leven. En dan kunnen jullie het land binnengaan dat de Heer, de God van jullie voorouders, aan jullie zal geven. Dan zal dat land van jullie zijn. Verander niets aan de regels die ik jullie geef. Houd je er precies aan, want het zijn regels van de Heer, jullie God.
Houd je er precies aan. Dan zullen andere volken respect voor jullie krijgen en zeggen: ‘Wat is dat grote volk wijs en verstandig!’ De Heer, onze God, is dicht bij ons. Hij hoort ons als we om hulp roepen. Geen enkel ander volk heeft goden die zo dicht bij de mensen zijn. Geen enkel ander volk heeft zulke goede wetten als de wetten die ik jullie nu geef.Dichter bij de tijd

(Bewerking: C. Leterme)

"Luister, Israël, naar de wetten die ik jullie leer en handel ernaar.
Als jullie dat doen, zullen jullie leven
en het land binnengaan
dat de God van jullie vaders, aan jullie geeft.

Jullie mogen niets toevoegen en ook niets weglaten
aan wat ik jullie voorschreef.
Onderhoud de geboden die ik jullie geef.
Het zijn de geboden van je God.

Voer ze stipt uit.
Zo zullen de volkeren jullie wijsheid en inzicht zien.
Als zij die wetten horen, zullen ze zeggen:
`Wat is dat machtige volk wijs en verstandig!'

Welk ander groot volk heeft goden die zo dichtbij staan
als onze God, die we telkens opnieuw aanroepen?
Of welk ander groot volk heeft wetten die zo rechtvaardig zijn
als de wetten die ik jullie vandaag geef?"Stilstaan bij …

Land
Het Hebreeuwse woord ‘eretz’ kan vertaald worden door aarde, grond of land. Dit woord is zo rijk aan betekenis dat men het moeilijk in een andere taal kan weergeven is. Het is de plek waar men mag leven, waar men rust krijgt, waar men vruchtbaar mag zijn, waar men God kan vinden.
Alleen op eigen ‘grond’ kan men zich tot Hem richten.

Wijsheid
In het boek Deuteronomium wordt ‘wijsheid’ vooral in verband gebracht met het onderhouden wan de wet: wie de Tora onderhoudt is wijs.

Nabij
In Oosterse godsdiensten werd de nabijheid van de goden bepaald door de afstand van het heiligdom waar het beeld van die goden stond. Zo gezien was Jahwe een verre God, want velen woonden veraf van de tempel in Jeruzalem. Toch is Jahwe dichtbij door de manier waarop Hij reageert op het roepen van Israël.

Volmaakte voorschriften
De wetten van Israël hadden een hoge morele waarde omdat ze ervaren werden als de inhoud van het verbond tussen God en zijn volk.
In andere godsdiensten legden wetten eerder uiterlijke gedragingen vast.

Bij de tekst

Testament?

Deuteronomium 4, 1-8 bevat de eerste verzen van een preek die voorgesteld wordt als 'de laatste woorden van Mozes' en een oproep was om het verbond met God nauwgezet te onderhouden.