Loading...
 

24e zondag door het jaar A - tweede lezing

2 Foto

(Morguefile free stock photo license)


…page…

Romeinen 14, 7-9: Horen bij Jezus Christus

De tekst

’Bijbel in gewone taal’

(Deze Bijbeltekst komt uit de Bijbel in Gewone Taal, © Nederlands Bijbelgenootschap 2014, p. 1798)

Niemand van ons leeft voor zichzelf, en niemand van ons sterft voor zichzelf. Als wij leven, leven wij voor de Heer. En als wij sterven, sterven wij voor de Heer. Wij horen bij onze Heer Jezus Christus, in heel ons leven en ook als we sterven. Want Christus is gestorven en opgestaan om Heer van ons allemaal te zijn. Hij is onze Heer, zolang we leven. En hij blijft onze Heer als we gestorven zijn.Dichter bij de tijd

(Bewerking: C. Leterme)

Niemand van ons leeft alleen voor zichzelf,
niemand sterft alleen voor zichzelf.
Zolang wij leven, leven wij voor de Heer,
en als we sterven, sterven we voor de Heer:
of we leven of sterven, we behoren Hem toe.
Daarvoor is Christus gestorven
en daarvoor is Hij weer levend geworden:
om Heer te zijn over wie dood is en wie leeft.Stilstaan bij …

Heer
Doorgaans wordt in de Bijbel ‘Heer’ gebruikt om God aan te duiden. Maar in het Nieuwe Testament gebruiken de schrijvers ‘Heer’ ook om er Jezus mee te bedoelen. Meteen onderstrepen ze zo de nauwe relatie tussen Jezus en God, zijn Vader.

Bij de tekst

Verbonden

Of mensen leven of sterven ... dat gebeurt nooit alleen: mensen vallen nooit buiten de verbondenheid met God.