Loading...
 

24e zondag door het jaar C

C 24   5813

Morguefile free stock photo license


Rode draad in de lezingen
Verloren zijn en gevonden worden.
1e lezingDeze lezing gaat over het joodse volk tijdens zijn veertig jaar durende tocht door de woestijn. Het raakte 'verloren' en werd ontrouw aan God. Die maakte plannen om het te vernietigen, maar Mozes kon God 'ompraten' … zodat Hij zijn dreiging niet uitvoerde.
TussenzangPsalm 51 bevat woorden die de 'verloren zoon' zo had kunnen bidden: 'Reinig mij van mijn zonden, schep in mij een nieuw hart.'
2e lezingPaulus schrijft in een brief aan Timoteüs over zichzelf als de gewelddadige vervolger van christenen, een 'verloren man'. Maar Jezus riep hem en toonde zo zijn vertrouwen in hem.
EvangelieDe aanleiding voor deze drie parabels van Jezus over 'verloren zijn' was het gemor van de Farizeeën toen ze zagen hoe allerlei 'zondige mensen' naar Jezus gingen luisteren en samen met Hem aten. Jezus verantwoordde zijn houding met drie parabels waarbij de vreugde bij het terugvinden van wie / wat verloren was, centraal staat.Extra
. Lezingen tijdens de 24e week door het jaar: onpaar jaartal / paar jaartal.