Loading...
 

24e zondag door het jaar C - tweede lezing

2 C. Leterme Rome 2018

Foto © Chantal Leterme (Sint-Pietersplein, Rome 2018)


…page…

1 Timoteüs 1, 12-17: De goedheid van God

De tekst

’Bijbel in gewone taal’

(Deze Bijbeltekst komt uit de Bijbel in Gewone Taal, © Nederlands Bijbelgenootschap 2014, p. 1889-1890)

Ik dank Jezus Christus, onze Heer. Want hij had zo veel vertrouwen in mij, dat ik zijn dienaar mocht zijn. En hij gaf mij de kracht om het goede nieuws bekend te maken.
Vroeger beledigde ik Christus. Ik vervolgde christenen, en ik ging met geweld tegen hen tekeer. Toch heeft God mijn zonden vergeven. Want ik deed die dingen omdat ik niet geloofde, en dus niet wist wat ik deed. Onze Heer Jezus Christus is geweldig goed voor mij geweest. Hij zorgde ervoor dat ik in hem ging geloven, en dat ik de christenen ging liefhebben.

Wat ik nu ga zeggen, is waar, en iedereen zal het ermee eens zijn: Jezus Christus is naar de wereld gekomen om slechte mensen te redden.
Ik ben de slechtste van alle mensen. Toch is Jezus Christus juist voor mij heel goed geweest. Ik was de eerste aan wie hij liet zien hoe groot zijn geduld is. Zo werd ik een voorbeeld van de redding die God geeft aan iedereen die gelooft. Want wie gelooft in Jezus Christus, zal het eeuwige leven krijgen. Alle eer aan God, die koning is voor altijd. Hij is de enige, eeuwige en onzichtbare God. Laat iedereen zijn macht prijzen, voor altijd en eeuwig! Amen.Dichter bij de tijd

(Bewerking: C. Leterme)

Ik dank Christus onze Heer die me kracht geeft.
Hij had zoveel vertrouwen in me
dat ik zijn dienaar mocht zijn,
terwijl ik vroeger een godslasteraar was,
een vervolger en een geweldenaar.
Toch was Hij goed voor mij,
want door mijn ongeloof,
wist ik niet wat ik deed.
Hij gaf me zijn goedheid in overvloed
en daarmee het geloof en de liefde die in Hem zijn.


Deze woorden zijn betrouwbaar en echt waar:
'Christus Jezus is in de wereld gekomen om zondaars te redden.'
En de eerste van die zondaars ben ik.
Die goedheid mocht ik ervaren
omdat Jezus Christus aan mij als eerste
zijn groot geduld wilde tonen,
als een voorbeeld voor allen
die in Hem zullen geloven en eeuwig leven krijgen.

Eer en roem voor eeuwig en altijd
aan de koning der eeuwen,
de onvergankelijke, onzichtbare, enige God!
Amen.Stilstaan bij …

Vervolger en geweldenaar
Allusie op het leven van Paulus voordat hij door Jezus geroepen werd.

Bij de tekst

Timoteüs

Timoteüs woonde in Lystra. Zijn vader was Grieks. Zijn moeder Eunice en zijn grootmoeder Loïs waren joods. Hij werd als kind opgevoed als jood.
Op de eerste reis van Paulus was Eunice christen geworden. Ook haar zoon Timoteüs bekeerde zich tot het christendom voor veel getuigen (1 Timoteüs 6, 12).
Als Paulus bij zijn tweede reis weer in Lystra kwam, vroeg hij aan Timoteüs om zich bij hem aan te sluiten.

Paulus kon het heel goed vinden met Timoteüs. Hij schreef hem twee brieven die nu nog bekend zijn en in het Nieuwe Testament te vinden zijn.