Loading...
 

24e zondag door het jaar C - tweede lezing

2 C. Leterme Rome 2018
Paulus op het Sint-Pietersplein te Rome
Foto © Chantal Leterme (2018)


…page…

1 Timoteüs 1, 12-17: De goedheid van God

De tekst

Dichter bij de tijd

(Bewerking: C. Leterme)

Ik dank Christus onze Heer die mij kracht geeft.
Hij had zoveel vertrouwen in mij
dat ik zijn dienaar mocht zijn,
terwijl ik vroeger een godslasteraar was,
een vervolger en een geweldenaar.
Toch is Hij goed geweest voor mij,
want door mijn ongeloof,
wist ik niet wat ik deed.
Hij gaf me zijn goedheid in overvloed
en daarmee het geloof en de liefde die in Hem zijn.


Deze woorden zijn betrouwbaar en echt waar:
“Christus Jezus is in de wereld gekomen om zondaars te redden.”
En de eerste van die zondaars ben ik.
Die goedheid mocht ik ervaren
omdat Jezus Christus aan mij als eerste
zijn groot geduld wilde tonen,
als een voorbeeld voor allen
die in Hem zullen geloven en eeuwig leven krijgen.

Eer en roem voor eeuwig en altijd
aan de koning der eeuwen,
de onvergankelijke, onzichtbare, enige God!
Amen.Stilstaan bij …

Vervolger en geweldenaar
Allusie op het leven van Paulus voordat hij door Jezus geroepen werd.

Bij de tekst

Timoteüs

Timoteüs woonde in Lystra. Zijn vader was Grieks. Zijn moeder Eunice en zijn grootmoeder Loïs waren joods. Hij werd als kind opgevoed als jood.
Op de eerste reis van Paulus was Eunice christen geworden. Ook haar zoon Timoteüs bekeerde zich tot het christendom voor veel getuigen (1 Timoteüs 6, 12).
Als Paulus bij zijn tweede reis weer in Lystra kwam, vroeg hij aan Timoteüs om zich bij hem aan te sluiten.

Paulus kon het heel goed vinden met Timoteüs. Hij schreef hem twee brieven die nu nog bekend zijn.