Loading...
 

28 december

2 Onschuldige Kinderen

(Morguefile free stock photo license)
Rode draad in de lezingen
God laat mensen niet in de steek


1 Johannes 1, 5 - 2, 2 Johannes schrijft dat Jezus Christus, die zonder zonden is, alle zonden goedmaakt van de hele wereld.
Psalm 124Psalm 124 bezingt God die hulp brengt waar men vervolgd wordt. Hij laat zijn mensen niet los.
Matteüs 2, 13-18Matteüs schrijft over de kindermoord die in Betlehem zou hebben plaatsgevonden op bevel van koning Herodes.Extra
. Onschuldige Kinderen
. Verhaal

Richard Felix Y79GKs Dwz4 Unsplash

Redding
(C. LETERME, Een parel voor elke dag, uitgeverij Averbode 2007, p. 164)

Op een dag regende het zo lang en zo hard,
dat de hele streek overstroomde.
Een heel gelovig man klom op zijn dak.
Er kwam een reddingsboot langs
die hem wilde meenemen.
Maar de man zei: ‘God zal wel voor mij zorgen’
en hij stuurde de boot weg.
Het bleef stormen en regenen,
en het water bleef stijgen.
Nu stond het water tot aan zijn kin.
Er kwam een roeiboot langs
die hem wilde redden,
en weer weigerde de man.
‘Ik vertrouw op God’, zei hij,
‘Hij komt me wel helpen.’
Het water steeg nog hoger.
De man kon nauwelijks ademhalen.
Toen kwam er een helikopter.
De bemanning liet een ladder zakken
om hem te redden.
Maar de man zei: ‘Ga maar weg.
God zal me redden.’
Maar het bleef regenen
en het water bleef stijgen.
Tenslotte verdronk de man.

Hij ging naar de hemel.
Toen hij God zag, riep hij:
‘God, ik had zoveel vertrouwen in U.
Ik geloofde heel sterk in U.
Waarom heeft U mij niet gered?’
Toen krabde God zich op het hoofd en zei:
‘Ik begrijp er niets van!
Ik heb je nog wel twee boten
en een helikopter gestuurd!’

Foto van Richard Felix in Unsplash (detail)